Belediye Meclisi Toplandı

0
156

bld-meclis toplantısı (27)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantı öncesinde İstanbul Adliyesinde öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Belediye Başkanı Seyfi Dingil, savcı Kiraz’a Allah’tan rahmet dileyerek bu tür menfur saldırıların son bulması gerektiğini söyledi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Encümeni için 1 yıl süre ile görev alacak 3 üyenin seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okundu. Daha sonra gizli oylama sonucunda Encümende görev yapmak üzere Halit Akıncı, Yılmaz Öztürk ve Osman Çolak üye olarak seçildiler. Encümen seçimleri sonrasında gündemin ikinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonun üye sayılarının tespiti, üye seçimleri ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Bir yıl süre ile görev alacak 5 üye açık oylama ile seçildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından İskenderun Belediye Meclisi 1 yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu üyelerinin seçimini yaptı. Buna göre İlhan Osman Mesçi, Erdal Bönceoğlu, Reşat Çağlar, İbrahim Yavuz ile Özer Çağşar yapılan seçim sonrasında İskenderun Belediyesi İmar Komisyonunda görev alacak Belediye Meclis üyeleri olarak seçildiler.

bld-meclis toplantısı (28)

Gündemin bir diğer maddesi olan Hatay Belediyeler Birliği yedek üyeliği için Ahmet Sarı, Birlik yedek üyeliğine seçildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan Faaliyet raporu ile ilgili yapılan konuşmaların ardından yapılan seçim sonrasında İskenderun Belediyesi 2014 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmasında Meclis üyelerine teşekkür ederek, şehrimize hizmet noktasında bugüne kadar olduğu gibi yine hep birlikte hizmet etme gayretinde olacaklarını söyledi. Gündemin altıncı maddesi okundu ve kabul edildi. Üniversite alanının bütünlüğünü sağlaması amacıyla gündemde yer alan Üniversite alanı içerisinden geçen 20 metre genişliğindeki trafik yolu ile ilgili İmar planı değişikliği teklifi imar komisyonuna sevk edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Konarlı mıntıkası 907 ada 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Mehmet Sabahoğlu tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna sevk edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan belirlenen taşınmazların satışı için encümene satış yetkisi veren madde kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri arasında yer alan 1 adet programcı kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Muhtarlıklar Müdürlüğüne dönüştürülmesi ile ilgili ve İskenderun Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılacak olan değişiklikler ile ilgili gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here