“Yapılan Düzenleme TMMOB’a Yapılan Bir Darbedir!”

0
49

mimarlar odası5TMMOB, İmar Yasasında Yapılan Değişiklik Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirdi

AKP hükümetinin demokratikleşme süreci kapsamında, 3194 sayılı imar yasasında yapmış olduğu değişiklikle, TMMOB’ye karşı mecliste gece yarısı operasyonu gerçekleştirilmesi ve bu operasyon ile TMMOB’ye bağlı odaların asli görevi olan mesleki denetimin ortadan kaldırılması hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için TMMOB İskenderun Koordinasyon Kurulu bir basın toplantısı yaptı.

TMMOB İskenderun Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Mimarlar Odası İskenderun Temsilcisi Koray Tanın; “Bu değişiklik ile kamu kaynaklarının talanı merkezleşmekte, meslek odalarının; hak, yetki ve görevleri ellerinden alınmakta, mimari projeler, fikir ve sanat eserleri yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarılmaktadır” sözleriyle, eserlerin eskisi gibi olmadığını savundu.

Hükümetin bu tavrının otoriter rejimlere ait bir uygulama olduğunu da söyleyen Tanın; “AKP hükümetinin atmış olduğu bu adımın aslında demokrasinin özüyle de ilgili sonucu var. Bunu anlamak için, önce çok basit bir soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Bir demokraside mimar ve mühendislerin mesleki yeterliliklerinin denetimini kim yapmalıdır? Bugün için Batı demokrasisinde bu sorunun yanıtı “Meslek Kuruluşları” şeklindedir. Türkiye’de ise yeni düzenleme ile bu rolü bağımsız bir meslek kuruluşu değil, doğrudan yürütme erki üstlenecektir. Hükümet sivil topluma ait bir alana müdahil olmakta bu alanı kendi egemenlik envanterine katmaktadır. Bu ancak katı devletçi otoriter rejimlere ait bir uygulamadır” dedi.

mimarlar odası6

Yağma Politikalarına Karşı Her Zaman Mücadele Edilmiştir

TMMOB’nin, yaşam alanlarını ranta feda eden, antidemokratik politikaların her zaman karşısında olduğunu da hatırlatan Tanın; “Meclis tüzüğüne göre önergenin tamamı okunmadan komisyonlarda görüşülmeden kabul edilen bu düzenleme TMMOB ne yapılmış bir darbedir. Bu yasa değişikliği ile TMMOB’un mesleki denetimi engellenip, toplumsal mücadele içerisindeki etkinliği kırılmak istenmektedir. Fakat TMMOB; bilimi, tekniği, insan hakkını temel alan anlayış çerçevesinde, bilim dışı, yaşam alanlarını ranta feda eden, plansız, antidemokratik politikaların her zaman karşısında olmuştur. Yaşam alanlarına ve kamuya dönük yağma politikalarına karşı mütemadiyen mücadele etmiştir” diye konuştu.

Tanın, TMMOB’un uyguladığı politikaya da değinerek; “Biat kültürünü hâkim kılmaya uğraşan, antidemokratik baskı ile eleştirilere tahammülü olmayan bir hükümet tarafından yönetilmekteyiz. Fakat baskıya, sömürüye talana karşı mücadelemize ve aynı zamanda bilgimizi, beynimizi, yüreğimizi emekçi halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here