‘Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi 16. Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

0
82

yuvarlak masa1İskenderun Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi 16. Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı. Bu yıl 16. düzenlenen toplantı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İskenderun Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) çalışanlarının katıldığı toplantı, afetlerle ilgili faaliyet gösteren disiplinlerden çok sayıda yönetici, uygulayıcı ve araştırmacıyı buluşturdu.

Açılış oturumu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Berna Burçak Başbuğ Erkan’ın katılımıyla, gerçekleştirilen toplantıda, Afet politikaları, yasal düzenlemeler, sigorta sektörü ve DASK, doğal afet riskleri, afetlerin ekonomik boyutları ve sürdürülebilir kalkınma, afet risk yönetimi, yapı denetim sistemi, yetkin mühendislik, medya ve afetler, sosyal bilimlerin afet yönetimindeki rolü, afet yönetiminde bilgi teknolojileri kullanımı, tehlike ve hasar görebilirlik modelleri, afet risk analizi, fırtına, hortum, kuraklık, küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, erken hasar tahmini, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm projeleri, çevre kirliliği, tehlikeli atıklar, temel afet eğitimleri, afetlerle başa çıkabilme bilincini arttırma, doğal/insan kaynaklı ve teknolojik afetlerin tarihi ve kültürel miras üzerindeki etkileri ve afet lojistiği gibi konular ele alındı.

Toplantı, ele alınan konularla ilgili çözüm yolları öneren, ülkemizin afet sorunu üzerindeki düşünceleri ortaya koyan sunumlar, paralel oturumlar şeklinde yapılırken, sunumlar sonrasında, tüm bu konuların değerlendirildiği genel tartışma platformu yer aldı.

Gün boyu süren toplantıya katılan İskenderun Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) birim sorumlusu Jeoloji Mühendisi Selim Köşkeroğlu, ülkemizde afetlere ilişkin sorunların, çözüm önerilerinin, konuyla ilgili yasal mevzuatımızdaki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirildiği bu toplantıların, afetler konusunda faaliyet gösteren yönetici, uygulayıcı ve araştırmacılarla tanışıp, bilgi alışverişinde bulunularak kurumsal iletişimin gelişmesine ve bundan sonra yapılacak olan proje ve faaliyetlere de katkı sağlayacağını belirtti.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here