Milletvekili Dudu’dan Esnafın İşini Kolaylaştıracak Kanun Teklifi

0
91

mevlüt dudu (16)CHP Hatay Milletvekili  ve PM Üyesi Av. Mevlüt Dudu, 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ile 27 ilçe kuran 6360 sayılı yasanın ardından esnaf ve sanatkârların kendi ilçesinde oda olmaması halinde kilometrelerce uzaklıktaki merkez ilçelerin odalarına kayıt yaptırmak zorunda olmasına tepki göstererek, esnafın bu işkencesini gidermek için bir yasa teklifi hazırladı.

Milletvekili Dudu, “Örneğin Arsuz’da berber dükkânı açmak isteyen herhangi bir esnaf,  daha yakın olan 35 kilometre uzaklıktaki İskenderun yerine 91 kilometre uzaklıktaki Antakya’daki odaya sicil kaydı yaptırmak zorunda bırakılıyor. Bu da enerji ve vakit kaybı yaratarak, esnaf için büyük eziyet olmaktadır” dedi.

Dudu, verdiği teklifte, “5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kurulları Kanunu’nun 6. Maddesinin birinci fıkrasında” değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile büyükşehir belediyesi kapsamında yeni kurulan ilçelerde “işyeri açan esnaf ve sanatkârların kendilerine en yakın mesafede bulunan ilçe odalarına kayıt yaptırması” sağlanmak suretiyle yaşamları kolaylaştırılmış, esnaf ve sanatkarın işyeri açmasının önündeki engeller de bu çerçevede kaldırılmış olacak.

Milletvekili Dudu’nun meclise sunduğu ‘Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ şu şekilde;

MADDE 1- 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir: “Büyükşehir statüsündeki illerde Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlardan, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayan ilçelerde ikamet edenlerin bilgileri Sicil tarafından; elektronik ortamda, çalışma bölgesine en yakın uzaklıktaki ilçenin ihtisas odasına, ihtisas odasının olmaması halinde karma odaya kayıt için gönderilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Maddede yapılan düzenleme ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde yeni kurulan ilçelerde işyeri açan esnaf ve sanatkarların bulundukları ilçede oda bulunmaması halinde kendilerine en yakın mesafede bulunan ilçe odalarına kayıt yaptırılması sağlanmak suretiyle yaşamları kolaylaştırılmaktadır.

Maddeye eklenen cümle ile esnaf ve sanatkara ait bilgilerin sicil tarafından elektronik ortamda kaydı kolaylaştırılmakta, işyeri açarken yaşadıkları sıkıntılar giderilmektedir.

Madde 2-  Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here