Kül Atıkları Çevreyi, Irmak ve Denizi Kirletir!

0
72

Tüketici Hakları İskenderun Şube Başkanı Nadir Uruç’tan Termik Santral Yorumu

Son günlerde kent gündemini ziyadesiyle meşgul eden, tüm sivil toplum kuruluşlarının dikkat çekmeye çalıştığı, bölgeye kurulması planlanan termik santrallerin zararlarını anlatan Tüketici Hakları İskenderun Şube Başkanı Nadir Uruç, “Kül atıkları çevreyi, ırmak ve denizi kirletir” dedi.

Termik santrallerin kurulmasına hiçbir şekilde kabul edemeyeceklerini ifade eden Uruç; “Termik santrallerde üretilen enerjinin sadece %30-40 oranındaki bir bölümü elektrik enerjisine dönüştürülebilmekte; kalan kısmı ise ‘kaçak enerji’ olarak adlandırılmakta ve kazanından radyasyon ile çıkmakta ya da baca gazıyla birlikte bacadan atılmaktadır. Termik santrallerin en önemli çevresel etkilerinden biri de soğutma suyuyla ilgilidir ve termik santrallerin soğutma suyu gereksinimi büyüktür. Bu nedenle termik santraller genellikle nehir, göl veya deniz gibi soğutma suyu kullanılabilecek kaynaklara yakın yerde kurulmaktadır. Atıkların denize atılması, karaya serpiştirme çok eskiden beri kullanılan sorumsuz atık yöntemidir. Deniz, akarsu ve göllerde yapılan atık ısı boşaltımlarının en az düzeye indirilmesi; denizlerdeki biyolojik yaşamı tehlikeye sokan termal kirlilik kaynaklarının yayılmasını önlemek uluslararası düzeyde sözleşmelere de girmiştir. Termik santrallerin en çok şikayet edilen ve çevreye zararı dokunan kül atıklarıdır. Örneğin 100 Megawat gücünde bir termik santralde 1 yılda -3,8×10-5 K cal/sn termik etki, 750 ton Karbon monoksit; 45000 ton Kükürt dioksit, 3500 ton katı parçacıklar; 26000 ton Azot oksit; 250 ton hidrokarbon; 5560 m3 kül dışarıya saçılmaktadır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here