‘Koku Karadan Kaynaklı Değil, Gemiden Kaynaklı!’

0
44

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre Koruma Derneğinin ‘Angus’ Sorularına Cevap Verdi: ‘Koku Karadan Kaynaklı Değil, Gemiden Kaynaklı!’

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, İskenderun limanına getirilen Angus cinsi büyükbaş hayvan ithali ile ilgili olarak kamuoyu ve vatandaşlardan aldıkları yoğun şikâyet üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne konu hakkında dilekçe sunduklarını hatırlatarak, dilekçelerine verilen cevabı da basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

İlk olarak 9 Mayıs 2018 tarihinde dernek olarak Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü’ne gönderdikleri dilekçeyi paylaşan Kara, dilekçelerinde şu ifadelere ye verdiklerini kaydetti;

“3 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Et ve Süt Kurumunun Güney Amerika ülkelerinden yirmi bin civarında Angus ithal edildiği ve İskenderun Limanına getirilerek sevkıyatın gerçekleştiği kamuoyunca bilinmektedir. Angus cinsi büyükbaş hayvanları taşıyan gemilerden, boşaltma işlemi sırasında kent merkezi ve civar mahallelerden ağır ve yoğun kokudan kaynaklı çok sayıda vatandaşımızdan telefon ile şikayet almış bulunmaktayız. Söz konusu canlıların halihazırda bir hastalığa (brusella, tifo) sahip olma ihtimaline karşı dar alanlarda nasıl kontrol edildikleri önem arz etmektedir.

Sıkışık ortamlarda bazı parazitlerin üremesi daha hızlı olacağından havayolu ile bulaşma riski taşımaktadır. Konu bu yönüyle halk sağlığını ciddi anlamda ilgilendirmektedir. 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” 31.12.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sevkıyat yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmakta mıdır? İlgili kurumlar; Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İskenderun İlçe Tarım Müdürlüğü ve İskenderun Liman Başkanlığı ile temaslarınız hakkında bilgi ve belgeler var mıdır? Tarafımızca paylaşmanızı arz ederiz.”

Kara daha sonra Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabı da şu şekilde aktardı;

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanlığı

İlgi: 09.05.2018 tarihli ve bila sayılı yazınız.

İlgi yazınızda angus cinsi büyükbaş hayvanları taşıyan gemilerde, boşaltma işlemi sırasında kent merkezi ve civar mahallelerden ağır ve yoğun kokudan kaynaklı şikayet geldiğini belirtmektesiniz.

Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından İskenderun Limakport Uluslararası Limanında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetim ve incelemede; limanda canlı hayvan taşımacılığı yapan limana yanaşan gemiden kaynaklı koku oluştuğu, kokunun karadan kaynaklı değil, gemiden kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Et ve Süt Kurumu tarafından canlı büyükbaş hayvan ithalatının gerçekleştirildiğinin beyan edildiği, kokunun kaynağı olan geminin seri bir şekilde 24 saat esasına dayanarak tahliyenin devam edeceği, sevkıyatın (geminin tahliyesinin) hızlanması adına ilave rampa temin edildiği, çoklu çıkışlı olarak yapıldığı, kantar sisteminin iyileştirildiği, Veteriner Kontrol Müdürlüğü’nün kurulduğu, dezenfeksiyon sisteminin kurulu olduğu, tahliyenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemin alındığı, araçların bekletilmediği, gemi tahliyesinin biter bitmez geminin limandan uzaklaştırılacağız ve bütün bu işlemlerin birkaç gün içerisinde tamamlanacağı beyan edilmiştir. Ayrıca gelen şikayetler üzerine, yerleşim yerlerinden uzak alternatif limanlarda, gemilerin tahliyesinin yapılması konusunda Bakanlığımıza görüş yazısı yazılmıştır.

19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinde “(1) Bu Yönetmelik, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin; a) Çevresel etki değerlendirilmesi mevzuatı kapsamında, b) Çevre denetim mevzuatı kapsamında, c) Şikayetin değerlendirilmesi kapsamında, koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar” denilmektedir. Söz konusu faaliyet, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 listesinde yer almadığından Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğe tabi değildir.

Bu kapsamda; bahse konu canlıların, halihazırda bir hastalığa (brusella, tifo) sahip olma ihtimaline karşı dar alanda nasıl kontrol edildikleri, sevkıyatın ilgi yazınızda belirtmiş olduğunuz yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının, hayvan sevkıyatı ile ilgili süreçlerin tamamlanıp tamamlanmadığının, hayvan sağlığı (barınma, bakım, beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılama), insan ve çevre sağlığına etkisi konularının, ilgili kurumlara sorulması (Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İskenderun Liman Başkanlığı) hususunda; Bilgilerinizi rica ederim.
Halit Ergin/ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

(Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here