İskenderun Meclisi Yoğun Gündemle Toplanıyor

0
123

bld-meclis toplantısı (12)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 04.04.2016 Pazartesi günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Nisan ayı oturumu yoğun gündem maddeleri ile başlayacak. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplanacak meclis 13 gündem maddesini görüşerek karara bağlayacak.

Gündemin 1. maddesi Aşkarbeyli Mıntıkası 5807 ve 1465 ada 1 nolu parseller arasındaki 7 metrelik imar yoluna yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki yazılı önerge ile ilgili imar komisyonu raporu. Gündemin 2.maddesi Belediye Meclis Divan Kâtipliğine 2 adet asil, 2 adet yedek üyenin gizli oylama yapılmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Gündemin 3.maddesi Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekilinin gizli oylama yapılmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Gündemin 4.maddesi Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Gündemin 5.maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Gündemin 6.maddesi İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Gündemin 7.maddesi Hatay Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde görev yapmak üzere yedek üye olarak seçilmiş olan Seydi KARAKUŞ vefat etmiş olduğundan yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Gündemin 8.maddesi Belediye Başkanlığının 2015 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi. Gündemin 9.maddesi Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi. Gündemin 10.maddesi Sarıseki Mıntıkasındaki tarla nitelikli 44, 45 ve 2057 nolu parsellerin satışı yönünde karar alınması ve Belediyemiz Encümenine satış yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. Gündemin 11.maddesi Aşkarbeyli Mıntıkası 5913 nolu parsel üzerinde bulunan binanın İl Sağlık Müdürlüğüne 3 yıllığına bedelli mukabilinde kiraya verilmesi yönünde karar alınması ve alınacak kira bedelinin Encümence belirlenmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. Gündemin 12.maddesi Belediyemiz taşınmazlarının idaresi hakkında hazırlanan yönetmeliğin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. Gündemin 13.maddesi Belediyemizde bulunan bazı Müdürlüklerin Birim olarak diğer Müdürlüklerde 2017 yılında faaliyete başlatılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here