İSKENDERUN KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU’NUN 08.10.2012 TARİH VE (1) SAYILI KARARI:

0
144

İskenderun İlçe Müftülüğü tarafından verilen bilgiye göre; Kaymakamlığımızın 28.09.2012 tarih ve 187 sayılı olurları ile oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonumuz: İlçe Kaymakamı Ali İhsan SU Başkanlığında İlçe Müftüsü Hamdi KAVİLLİOĞLU, Belediye Başkanlığı Temsilcisi Fevzi ÖZKAN, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Çevre Sağlığı Temsilcisi Kemal AYDINCI, İlçe Tarım Müdürlüğü Temsilcisi Ercan BAŞAR, Sekretarya görevini yürüten İlçe Müftülüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Muzaffer KÖKLÜ ve Türkiye Diyanet Vakfı İskenderun Temsilcisi Osman OLGUN’un katılımıyla 08.10.2012 günü saat 14.00’da İskenderun Müftülüğünde toplanarak, gündemindeki maddeleri görüşmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır.

1-Sakarya Mahallesi Ziraat bahçesi yanındaki İlçe Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü sahası Kurban Satış Alanı olarak kullanılacaktır.

2-Ücretli Kurban kesim yeri olarak; a) Büyük ve küçükbaş hayvanların Müftüler Köyü yolu üzerindeki İskenderun Belediye kesimhanesi, b) Küçükbaş Hayvanlar için Cumhuriyet Mahallesi kanal boyundaki Perşembe Pazarı içinde kurulacak olan kesim yerinin kullanılmasına,

3-Kurban satış alanında kesim yapılması kesinlikle yasaklanmış olup, bunun dışında yukarıda belirlenen kesim yerleri ile Komisyonca müsaade olunan özel kesim yerleri haricinde umuma açık alanlarda, parklarda, cadde, sokak ve kaldırımlarda kurban kesimi kesinlikle yasak olup, kurallara uyulmaması halinde ilgililer hakkında 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin ilgili maddeleri uyarınca gerekli kanuni işlemlerin yapılacağına,

4-Ücretli kesim yerlerinde büyükbaş hayvanlar için 130 TL, küçükbaş hayvanlar için ise 30 TL makbuz mukabilinde ücret alınmasına.

5-Kendi işyerlerinde kesim yapmak isteyenlerin İlçe Müftülüğüne dilekçe ile yazılı olarak müracaat etmelerine müteakip, Komisyonca yapılacak denetim sonrasında uygun görülenlere izin verilerek 100,00 TL ücret alınmasına,

6-Ücretli Kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek kesim elamanlarının İlçe Belediyesi ile İlçe Müftülüğü, tarafından tespit edilerek, belirlenen elamanlara Kesim Elemanı Kimlik Kartı düzenlenmesine,

7-Kurban kesim günlerinde görev yapacak olan, polis, zabıta, şoför ve Din Görevlilerinin Emniyet, Belediye ve İlçe Müftülüğünce tespit edilmesine,

8-Kurban satış alanı ve Kesim Yerleri Denetimlerinin Komisyon üyelerinden İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Çevre Sağlığı Temsilcisi Kemal AYDINCI, İlçe Tarım Müdürlüğü Temsilcisi Ercan BAŞAR, Belediye Başkanlığı Temsilcisi Fevzi ÖZKAN ve Türkiye Diyanet Vakfı İskenderun Temsilcisi Osman OLGUN tarafından yapılmasına,

9-Sığır cinsinden satılan hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportlarının ile koyun ve keçi küpelerinin 15 Kasım 2012 gününe kadar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi, Kesilen küçük ve büyükbaş hayvan sayılarının ise yine en geç 15 Kasım 2012 gününe kadar İlçe Müftülüğüne bildirilmesine,

10-Alınan kararların, İlçemiz yazılı ve görsel basını ile Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile İlçe Müftülüğü, Çevre Sağlığı ve Tarım Müdürlüğünün Web sayfalarında yayınlanmasına,

Karar verilmiştir. Kamuoyuna ve İlgililere duyurulur.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here