İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

0
87

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, bugün saat 14.00’da İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Meclis gündeminde bulunan maddeler şöyle:

1-Hatay Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.11.2017 tarih ve 42352 sayılı ve İskenderun Kaymakamlığının 05.12.2017 tarih ve E.6205 sayılı yazılarında 4081 Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun 4. Maddesinin uygulanmasında Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin gizli oylama ile 5 asil 5 yedek olarak Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması ile ilgili Muhtarlıklar Müdürlüğü teklifi.

2-Konarlı mıntıkası 299 ada 1…23 nolu parseller mevcut imar planında blok nizam 3 kat yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlı olup, sunulan imar planı değişikliği teklifi ile söz konusu 299 nolu adada bulunan parsellerin birçoğunun cephelerinin planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen cephe şartlarına uymaması nedeniyle tek başına imar alamamalarından dolayı ölçülü blok nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmasına ilişkin Konarlı mıntıkası 299 ada 1…23 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

3-Akçay mıntıkası 378 nolu parsel mevcut imar planında Emsal: 2.00, Hmax: Serbest Ticaret Alanı ve 20 metrelik imar yolu olarak planlı olup, mevcut imar planındaki yapılaşma koşulları değiştirilmeden söz konusu parselin güneyindeki 20 metrelik imar yolunun, parselin güney kısmındaki mülkiyet sınırı esas alınarak artık parsel oluşturulmayacak şekilde kaydırılmasına ilişkin Akçay Mahallesi 378 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. (Haber: Doğan SÜSLÜ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here