“İktidar, Demokratik Talepleri Karşılamada Geç Kalmamalıdır”

0
25

tüed açıklama3Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan; “İktidar, Demokratik Talepleri Karşılamada Geç Kalmamalıdır”

Türkiye Emekliler Derneği’nin Ankara’daki Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, Genel Başkan Kazım Ergün’ün başkanlık ettiği Başkanlar Kurulu’nun 6 Temmuz 2013 tarihli sonuç bildirisini açıklayarak; “Başkanlar Kurulumuz, iktidarın demokratik talepleri karşılamada geç kalmamasını önermekte, AB üyeliğini hızlandıracak iç mevzuattaki düzenlemelerin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesini istemektedir” dedi.

TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan sonuç bildirisiyle ilgili olarak; “Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, 5/6 2013 tarihlerinde TÜED Genel Merkezi’nde toplanmış, ülkenin ve emeklilerin sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur. Başkanlar Kurulumuz, ülkemizin değişmez yönetim biçimi olan Cumhuriyet değerlerlerinin korunmasını ve bu çerçevede yeni bir özgürlükçü Anayasa yapılmasını önermektedir. Çağdaş bir ülke olan Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve hukuksal olarak AB standartlarına erişmesini, iktidarın ve muhalefetin toplumu kutuplaşmaya götürmeyecek bir yaklaşım sergilemesini talep eden Başkanlar Kurulumuz, üniter devlet yapısının korunmasını savunmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, sosyal güvenlik sisteminde tek çatı ve eşitlik ilkesinin bir hedef olarak benimsenmesini, emekliler ve sigortalılar arasında ayrıma neden olan uygulamaların sona erdirilmesini talep etmektedir” şeklinde konuştu.

Başkan Uyan, Başkanlar Kurulunun, emeklilerin taleplerini ve çözüme ilişkin önerilerini değerlendirdiğini şu konuların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istediğini söyledi; “10. Kalkınma Planında emeklilerin sorunları ve çözüm önerilerinin bir hedef olarak yer alması, sosyal güvenlik haklarına verilen bir değer olarak görülmüştür. Plan hedefinde de yer aldığı gibi, emeklilerin aylıkları iyileştirilmeli, sağlık hakkı geliştirilmeli ve yaşlılık hukuku ile ilgili değişikliklere gidilmelidir. Emeklilere sendika hakkı tanınmalı, toplu sözleşme hakkı getirilmelidir. 

2008 sonrasında emekli olanlar arasında önemli bir sorun olan aylıkların hesaplanmasında yaşanan eşitsizliklere çözüm bulunmalıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalı çalıştırmayı özendirmediğinden, emekli aylığı hesaplama sistemi yeniden düzenlenmelidir. Emekli aylıklarındaki eşitsizliğin giderilmesi için yeni bir intibakın yapılması zorunluluk almıştır. 2000 öncesi ve sonrası prim kazançları 1999 sonu göstergeleri esas alınarak 2000 sonrası için de gösterge sisteminin belirlenmesi, emekli aylıklarında eşitliğin korunması için bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, kazançları ve aylık bağlama oranlarını bir sistem dahilinde belirlemek, sosyal güvenliğin bir kuralı olarak değerlendirilmelidir.

İşyeri açan emeklilerden kesilmekte olan Sosyal Güvenlik Destek Primi kaldırılmalıdır. Kamu çalışanlarına ödendiği gibi emeklilerimize de bankalardan aynı ölçülerde promosyon ödenmelidir.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here