Eğitim-Sen 18. Yaşını Kutluyor!

0
55

Emekle ve Mücadeleyle Yoğrulmuş 18 Yıl…

Türkiye’de eğitim ve bilim emekçilerinin mücadelesinin sesi olan Eğitim-Sen 18. yaşını kutluyor. Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı Coşkun Selçuk, sendikanın yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak; “Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan eğitim emekçileri mücadelesinin temsilcisi olan sendikamızın mücadele tarihi, 1908’de kurulan Encümen-i Muallim’inden TÖS’e, TÖB-DER’den Eğitim-Sen’e kadar uzanan onurlu ve kararlı yürüyüşün tarihidir. Mücadelemiz güçlenerek devam edecektir” dedi.

Eğitim Sen’in, sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olduğuna da dikkat çeken Selçuk; “Eğitim Sen’i farklı yapan, sendikal mücadele ile demokrasi mücadelesinin bir bütün olduğuna inanması, Türkiye’nin demokratikleşmesi için dünyada ve Türkiye’de savaşın değil, barışın egemen olmasıdır. Her türlü sınıfsal, dinsel, etnik ve cinsel ayrımcılığa son verilmesi için mücadele etmesidir.

Eğitim-sen, tüm anti-demokratik uygulamalara, toplum üzerindeki baskılara, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi kendisine görev bilmiştir. Sendikal mücadelenin önündeki her türlü yasal ve fiili engelin ortadan kalktığı, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye yaratılması için mücadele etmeyi her zaman önemsemiştir. Kapitalizmin tüm insani değerleri metalaştırdığı, savaşlar, işgaller, işkenceler, yoksulluk ve açlıkla dünyayı yaşanmaz hale getirdiği, baskı ve sindirme politikalarının yoğunlaştığı bir dönemde ısrarla eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik taleplerini sahiplenmeyi sürdürecektir” diye açıklamalarda bundu.

Mücadelelerinin güçlenerek süreceğine inandığını da kaydeden Selçuk; “Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu hizmetlerin hızla ticarileştirilmesine, özelleştirmelere, esnek güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına iş güvencemizin kaldırılmak istenmesine karşı yürütülecek mücadelede, Eğitim-Sen üye ve yöneticilerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Eğitim-Sen’in, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle; insanca yaşam, demokratik Türkiye mücadelesini güçlendireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Eğitim emekçilerinin onurlu ve kararlı mücadelesinde nice yıllara!” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here