Borçlar Yeniden Yapılandırılacak!

0
31

itso açıklama2İTSO, Oda Üyelerine Konu Hakkında Bilgilendirmelerde Bulundu

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İTSO), kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen, 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” kapsamında, oda üyelerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak İTSO’dan yapılan açıklamada şu bilgilendirmelerde bulunuldu;

“11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun 77. Maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu’na geçici 18. Madde eklendi. Geçici 18. Madde kapsamında, Oda ve Borsa üyelerimizin yıllık ve munzam aidatları, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları yapılandırılacak.

Odamız üyelerinin 11.09.2014 tarihinden önceki borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar, üyelerimizin her hangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın, Yönetim Kurulu Kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecek. Kısmen ödeme yapılması durumunda, ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları af kapsamına alınacak. Ödenmemiş kısma ait gecikme zamları silinmeyecek.

Faydalanmak İsteyenler 1 Aralık’a Kadar Başvurmalı!

Yapılandırma kapsamında taksitlendirme ve indirim imkânlarından faydalanmak isteyen üyelerimizin, en geç 1 Aralık 2014 tarihine kadar Oda’ya bir dilekçe ile başvurması gerekiyor.  İlk taksit 31 Aralık 2014 tarihinde, bakiye borç ise 7 eşit taksit ile üçer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Toplam meblağ ve taksit tutarları, vade tarihine kadar kredi kartı ile tek çekim yapılmak sureti ile de ödenebilecek. Ancak kredi kartına taksit işlemi yapılamayacak.

İş bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte, ferî borçlarının tamamı, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecek. Bu düzenleme geçici madde kapsamında yapıldığından bir defaya mahsus uygulanacak. Dolayısıyla taksitlendirme ve indirim hakkından faydalanmak için müracaatta bulunmayan üyelerimizin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçlarına gecikme zammı uygulanmaya devam edilecek.

İcra İşlemleri Durdurulacak

Taksitlendirme ve indirim başvurusunda bulunan Oda ve Borsa üyelerimize, aidat borçları nedeniyle başlatılan icra işlemleri durdurulacak. Borcun tamamının tahsil edilmesi durumunda icra masrafları ve vekâlet ücretleri üyelerimizden talep edilmeyecek. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için yeniden icra takibi başlatılacak.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here