Belediye Meclisi Gündemindeki Maddeleri Karara Bağladı

0
60

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere dün Belediye Meclis Salonunda toplandı. Meclis Başkanvekili Özer Çağşar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddeleri görülürken şehit aileleri için yapılması planlanan lojman konusunda ret oyu veren Meclis Üyesi Ercüment Kimyon’a tepki gösteren Ak Partili Meclis üyesi Doğan Erten konu hakkında söz alarak; “Her konuda ret oyu vermesine bir anlam veremiyorum. Eğer dediği gibi gerçekten belediye idaresi yanlış yapıyorsa bizlerde evet oyu vererek bizlerde yanlış yapıyoruz demektir. Bizim hakkımızda da suç duyurusunda bulunsun! Şehit ailelerine yapılacak lojman için neden ret oyu verdiğini de anlamış değilim” dedi.

Gündem dışı konuşmaların olmadığı toplantıda, Belediye Meclisi, 1 Şubat 2013 Cuma günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapatırken, gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı;

1-09.11.2012 gün ve 96 Sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliğine itirazın reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

2-09.11.2012 gün ve 95 Sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliğine itirazın reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

3-Şevre Mıntıkası 5460 Nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bir kısmının yeşil alana bir kısmının da konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

4-Şevre Mıntıkası 5460 Nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bir kısmının yeşil alana bir kısmının da Emsal=1.00 ve H=4 kat max. Olacak şekilde konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

5-06.02.2012 Gün ve 20 nolu meclis kararı ile onaylanan protokolün 2. Maddesindeki “…mülkiyeti Belediyeye ait imarlı ve altyapılı bir arsa” ibaresinin “5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin “e” fıkrası gereğince Belediyece satın alınacak olan Şevre Mıntıkası 5460 nolu parsel” şeklinde tashih edilmesi ile ilgili Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu işaret usulü ile yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şevre Mıntıkası 6257 nolu parselde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kat karşılığı inşaat işi yaptırılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu gelmediğinden görüşülemedi.

7-Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2013 Yılında 29 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve unvanların karşısında gösterilen ücretlerin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu işaret usulüyle yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

8-69 adet geçici işçiye 6 aydan az olmak üzere vize verilmesi hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe komisyonu raporu işaret usulüyle yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

9-10 adet geçici işçi çalıştırılması hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu işaret usulü ile yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

10-Festival Tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu işaret usulüyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

11-Aşkarbeyli 6215 ve 6216 nolu parsellerin Kaks sabit kalacak şekilde Ticari H:Max 10 kat ve E=5 olarak plan tadilatının yapılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here