Aykut İnşaat Sahibi Murat Aykut’tan Açıklama;

0
820

“Amacımız Kentin Gelişmişliğini Gösterir Binalar Yapmaktır”

Çay Mahallesinde yapılacak olan inşaat ile ilgili tartışmalar süre dursun, konunun esas muhatabı olan Aykut İnşaat Sahibi Murat Aykut ise mahalle sakinlerinin yanlış bilgilendirildiğini, yeni yapılan plana göre, arkada kalan hak sahiplerinin daha avantajlı olacağını kaydetti.

Öncelikle, arsanın tamamının kendilerinin tapulu malı olduğunun altını ısrarla çizen Aykut, kendilerinin de uzun süredir oyalandığını da belirterek, yapılması planlanan inşaat hakkında teknik bilgiler de verdi. Etik haklarının emsal 8’den daha fazla olduğuna da işaret eden Aykut; “Şu anda hiçbir meclis veya encümen kararı olmaksızın 1980 yılı imar planına göre inşaat oturum alanımız 2275 M2’dir. Eğer bizim inşaat alanımız mevcutta taks ve kaks sayılı bir imar alanı izni olsa idi, bu durumda kaks inşaat oranı emsal ile aynı değeri taşırdı. Yani bizim mevcut imarımız B-6 kat yerine Taks=1 Kaks=6 gibi bir imarda olsaydı o zaman bunun emsal inşaat eşit oranı E=6 olurdu.

İnşaat Toplam Alanı 20500 M2’dir!

Bizim mevcut imarımız B-6 ve buna göre yapılacak inşaat toplam alanı, tapulu ve kapalı olmak üzere 20500 M2’dir. Yoğunluk hesaplarının kapalı toplam alan üzerinden yapıldığı dikkate alındığında bizim emsal inşaat oranımız E=9,01 olmalıdır. Bunlar mevcut imar izni ile yola çıkılarak elde edilen metrajlardır. Bunun yanında arsamızın %62’lik bölümünün belediye tarafından kamulaştırılacağı düşünülse vicdani ve etik hakkımızın emsal 8 değil, daha fazla olacağı aşikârdır” dedi.

Haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ve kentin gelişmişliğini gösterecek yeni binalar yapacaklarını da sözlerine ekleyen Aykut; “Şu günlerde yapılması düşünülen 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planının yeniden yapılması işlemi göz önüne alındığında, yeni gelişen şehircilik anlayışına göre, dikey ve asimetri yapılaşma, hava sirküle alanlarının artırılması ve daha çok sosyal donatı alanlarının oluşturulması ön plana çıkmıştır. Amacımız; güzel şehrimizde, akılda kalıcı, modern, içinde yaşayacak insanların daha mutlu olabileceği ve kentin gelişmişliğini gösterir binalar yapmaktır” diye konuştu.

Aykut sözlerinin sonunda mahalle sakinlerinin yanlış yönlendirildiğini, daha önceki projeye göre inşaatın tek blok olacağını yeni plana göre ise blokların 3’e bölünerek arada mesafe bırakılacağını, hava ve güneş görmek isteyenlerin bu plana göre daha avantajlı olduğuna işaret etti.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here