“Artık Bu Ülkede, Yatırım Yapabilmenin Tek Şartı, İktidara Yandaş Olmaktan Geçmektedir”

0
33

CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu, 2013 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Bir Konuşma Yaptı

2013 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM’de bir konuşma yapan CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu, AKP’yi sert bir dille eleştirdi. Konuşmasında AKP İktidarının samimi olmadığına özellikle dikkat çeken Milletvekili Av. Mevlüt Dudu; “Bu güne kadar olduğu gibi, 2013 bütçesinde de samimi değiller. Gelir idaresini bir tetikçi gibi kullanarak mutlak hâkimiyet kurmak istiyorlar” dedi.

Ak Parti hükümetini, her olaydan bir fayda yaratmaya çalışan bir zihniyete sahip olmakla suçlayan Vekil Dudu; “Sayıştay raporlarının Meclise getirilmemesi, gelirlerin nereye harcandığının saklanmasından başka bir şey değildir. Yanlışı, eksiği ya da saklanacak icraatı olanlar bunu yapar. Bu durum AKP’nin yolsuzluklarının saklanması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

AKP döneminde uygulanan vergi politikasının 2 yönelişi olduğunu kaydeden Milletvekili Dudu; “Bunlardan birincisi; AKP döneminde toplumun vergi yükünün arttırılmasıdır.  İkinci önemli yöneliş; Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergi gelirlerinin payının artırılmasıdır. Daha açık bir ifade ile; gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler yerine, ithalde ve dahilde alınan; KDV, ÖTV, BSMV ve diğer dolaylı vergilere ağırlık verilmektedir. Bir yandan, ithalatla rekabet edemeyen yerli üreticiler iflasa sürüklenirken, hükümet sağladığı vergi performansı nedeniyle adeta ithalatı teşvik etmektedir” dedi.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Bilinçli Olarak Ciddi Zaaflar Yaratılmıştır

Vergi kapasitesinin önemli hacme ulaştığı kayıt dışı ekonomi ile mücadelede AKP’nin samimi olmadığını savunan CHP’li Vekil Dudu; “AKP kayıt dışı ekonomiyle mücadele yerine, maliye bürokrasisiyle mücadele halindedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilinçli olarak ciddi zaaflar yaratılmıştır. Hükümet vergi esnekliği yüksek dolaylı vergilere dayalı bir politikayı benimsediğini son zamlarla birlikte göstermiştir. Gelir İdaresi, serbest meslek erbabı ve küçük esnaf üzerinde bir baskı politikası uygulamaktadır. İdare zaten çok büyük ekonomik sıkıntı içinde olan bu kesimler üzerinde, zoraki matrah artırımı vs tehdit unsurlarıyla sürekli bir baskı oluşturmaktadır ki, bu büyük bir yanlıştır. Ve en önemlisi ise; siyasi iktidarınızın gelir idaresini tetikçi gibi kullanmasıdır. Çeşitli baskı ve tehdit araçları ile yatırımcılar ve iş dünyası üzerinde oluşturulan korku, artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Yerli sermayenin, artık yatırım yapmaktan korkar hale geldiğini de öne süren Vekil Dudu; “Artık bu ülkede, yatırım yapabilmenin tek şartı, iktidara yandaş olmaktan geçmektedir. Nitekim sayın başbakan bu durumu iş dünyasına yönelik olarak sarf etmiş olduğu; “bitaraf olan bertaraf olur.” Vecizesi ile açık seçik ortaya koymuştur. Öyle ki bu korkutma ve yıldırma politikası sadece yerli sermayeyi değil, artık yabancı sermayeyi de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermaye ürkek bir ceylana benzer, su içmeye geldiği derede onu bir kez ürkütürseniz bir daha oraya getirmeniz çok zordur. Uyguladığınız yüksek faiz politikası ile yabancı sıcak parayı çekerek ayakta tutmaya çalıştığınız ekonomi de işte o zaman çöker” diyerek görüşlerini ifade etti:

Gelir İdaresi Özerkleşmeli

CHP olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının siyasi kaygılardan uzak, özerk bir kuruma dönüştürülmesi gerektiğini savunduklarının da altını çizen Milletvekili Mevlüt Dudu meclisteki konuşmasını şöyle tamamladı;

“Ancak bu sayede; Türkiye, yerli ve yabancı sermaye açısından özgürce ve güvenle yatırım yapılabilen bir ülke haline gelecektir. Ancak bu sayede; üretim artacak, istihdam olanakları gelişebilecektir. Ancak bu sayede; CHP’nin hedeflediği, yıllık en az %7 büyüme hızı yakalanabilir. Ancak bu sayede; ülkenin dört bir yanında İzmir’den Van’a kadar, İstanbul’dan Hatay’ kadar işsizlik sarmalında kıvranan, açlıktan inim-inim inleyen bu ülkenin gençleri, kadınları, yaşlısı, emeklisi, rahat bir nefes alabilecektir.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here