“Anayasa’yı İhlal Ettiğinizin Farkında Mısınız?”

0
76

mevlüt dudu (16)CHP’li Dudu, Yargı Organlarının Cumhurbaşkanının Gezilerine Katılmalarını Eleştirdi…

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Yüksek Yargı organları başkanlarının son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gezilerine katılmaları ve konuşmalarını alkışlamalarını eleştiren Milletvekili Dudu, bu durumun yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından büyük tartışmalara neden olduğunu kaydetti.

Konunun kamuoyu gündeminde yarattığı rahatsızlığın sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’nde yargı kurum ve kuruluşları da nihayetinde son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlıdır. Kaldı ki herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı çağırdığı zaman bir toplantıya katılırlar, Cumhurbaşkanı onların toplantılarına katılır, başkanlık edebilir. Hiçbir şekilde yadırganacak bir husus değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, bütün yargı kurumlarının, diğer bütün yargı, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hepsinin başında, onları gözeten, onların faaliyetlerini bir şekilde kontrol eden, onların faaliyetlerinin içinde bulunan biridir. Devletin en üst makamıdır” açıklaması yapıldığını hatırlatan Dudu, Anayasamızda, yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının güvenceye alındığını vurgulayarak; “Yargı, yürütmenin emrinde değildir” dedi. Milletvekili Dudu, konu hakkında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a şu soruları sordu;

“1-Anayasa’ya aykırı bir şekilde yargının Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olduğunu belirten sözleriniz ne anlama gelmektedir?

2-Anayasa’nın 9. Maddesinde, “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ifadesi yer almaktadır. Sizin sözlerinizden Cumhurbaşkanı’nın yargı organlarının toplantılarına katılabileceği, başkanlık edebileceği, bir kamu kuruluşu olduğu ve onların faaliyetlerini kontrol edebileceği belirtilmektedir.  Bu durumda; yargı organını, yürütmenin bir parçası olarak mı değerlendiriyorsunuz?

3-Anayasa’nın 138. Maddesinde “Mahkemelerin Bağımsızlığı” güvenceye alınarak, “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, mevki veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare; mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” denilmektedir.

Anayasa’nın bu açık hükmüne karşı yargının Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu ifade ederek, Anayasa’yı ihlal ettiğinizin farkında mısınız?

4-Hükümetinizce hazırlanan yeni Anayasa taslağında yargıyı, getirmek istediğiniz Başkanlık Sistemi çerçevesinde Başkan’ın uhdesine mi almak istiyorsunuz?

5-“Güçler Ayrılığı” kuramını daha 17. Yüzyılda en hararetli biçimde savunan Montesquieu, siyasi iktidarın zorbalaşmaması için yasama, yürütme ve yargı yetkisinin ayrı organlara bölünmesini istemiştir. 21. Yüzyılda, güçler ayrılığı ilkesine karşı yeni bir model mi getirmeyi planlıyorsunuz?”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here