Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dört Ay Uzatıldı

0
71

yapılandırma1Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin kanunda yer alan sürelerin uzatılması hakkında açıklama yaptı. TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz konu ile ilgili İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na gönderdiği bilgilendirme yazısında şu ifadelere yer verdi: “27.01.2017 tarihinde yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 26. Maddesi 6736 sayılı kanuna geçici 2’nci maddesi eklenmiştir.

Geçici 2 inci maddenin birinci fıkrası: “Bu kanun kapsamında yapılandırma baş vurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılır.

İkinici Fıkrası; “Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve on birinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.  Hükmündedir.

 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunmuş ancak Kasım ve Aralık  ayları taksitlerinden herhangi birini veya her ikisini ödemeyerek yapılandırması bozulan üyeler için taksitlerin vade tarihinden, 6770 sayılı kanunun yayımlandığı tarih olan 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Mayıs 2017 sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerdir. Yapılandırmaya Başvurmuş, Kasım ve Aralık ayı taksitlerini ödemiş üyeler için taksitlerinin devamı dörder aylık erteleme dikkate alınarak Mayıs 2017 tarihinden itibaren teselsül ettirilebilecektir.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here