Vali Zeki ŞANAL yüzme havuzu-büfe yeri açık ihale usulü ile kiraya verilecektir.

0
116

İ L A N

1.İskenderun İlçesi Meydan Mahallesi 512. Sk. 1593 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Vali Zeki ŞANAL yüzme havuzu içerisindeki 15,1m² lik büfe yeri açık ihale usulü ile kiraya verilecektir.

2.Şartname Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden (2.kat muhasebe) görülebilir ve 20 TL karşılığı alınabilir.

3.İhale İl Müdürlüğü binası 5.katta 13/04/2016 tarihinde quennbet saat 14:00 da yapılacak olup tahmini bedel 951,81TL geçici teminat 95,18 TL dir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:

Tüm istekliler geçici teminat bedeli belgesi, ihaleye katılım dilekçesi, şartname alındı belgesi sunacaktır.

Şahıslar: İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, imza beyannamesi, sabıka kaydı.

Kulüpler: Yetki belgesi, yönetim kurulu kararı.

Tüzel Kişiler: 2016 yılı içinde mahkeme ya da bağlı olduğu odadan alınmış sicile kayıt belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge, vekaleten katılımda vekaletname ve imza beyannamesi.

Basın No: HTY-290923 (1 Nisan 2016-4 Nisan 2016)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here