Ünsal; “Torba Yasa ile Haklarımızın Tırpanlanmasına Sessiz ve Tepkisiz Kalmayacağız!”

0
65

eğitim-sen açıklama10Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal; “Torba Yasa ile Haklarımızın Tırpanlanmasına Sessiz ve Tepkisiz Kalmayacağız!”

Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, 15 Temmuz Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı ile anılan Torba Yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu torba yasa tasarısında birbiri ile hiç ilgisi olmayan konuların birleştirilerek, kamuoyuna “müjde” olarak sunulduğunu öne süren Ünsal; “Hükümet, meclis genel kurulunda görüşülen torba yasa tasarısıyla madencilerin çalışma koşullarını düzenleme görüntüsü altında, işçi cinayetlerini arttıracak taşeron sistemini daha da yaygınlaştırmaktadır. Torba yasada ayrıca sermaye çevrelerinin beklentileri doğrultusunda vergi, sigorta prim afları, sermaye artırımı yoluyla vergi kaçırma ve kara para aklamanın önünün açılması, siyasi iktidara seçim öncesi partizanca kullanacağı çok sayıda üst düzey memur kadrosu ihdas edilmesi vb gibi düzenlemelerin bulunması, yasa tasarısının hangi amaçlar doğrultusunda hazırlandığını açıkça göstermektedir” dedi.

Torba yasa tasarısının 95. Maddesi ile öğretmenleri ve aday öğretmenleri yakından ilgilendiren iki önemli düzenleme yapıldığını kaydeden Ünsal; “Aday öğretmenlerin sözlü sınav ile atanmasının önünün açılması, bu şekilde tıpkı eğitim yöneticilerinde olduğu gibi, öğretmen atamalarında da “siyaseten atama” dönemi başlatılmak istenmiştir. Aday öğretmenler bir yıl fiilen çalıştıktan sonra “performans” değerlendirmesinde başarılı olmak ve “disiplin cezası almamak” koşuluyla asaleten atanmak için “yazılı veya sözlü” sınava girmek zorunda kalacaktır. İlk sınavda başarılı olamayanlar başka bir il ya da ilçeye sürgün edilecekler ve ikinci sınavda da başarılı olamazlarsa memuriyetle ilişikleri kesilecektir. İlk bakışta, bu düzenlemenin sadece aday öğretmenlere özgü olduğu düşünülse de, asıl hedef eğitim emekçilerinin iş güvencesinin altını oymaktır. Bu uygulamanın bir sonraki adımı önce eğitim yöneticilerinin, ardından tüm eğitim emekçilerinin iş güvencelerinin kaldırılması ve eğitimde güvencesiz istihdamın hızla yaygınlaşması olacaktır” dedi.

Tasarıdaki rotasyon uygulamasına da değinen Ünsal; “Torba yasa tasarısının 95. Maddesinde yer alan bir diğer düzenleme ise, bir süredir kamuoyunda tartışılan ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde de yer alan öğretmenlere il içi ve il dışı rotasyon (zorunlu yer değiştirme) düzenlemesidir. Bakanlık öğretmenlere yönelik olarak büyük ve kapsamlı bir operasyona hazırlanmaktadır. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın resmen “sürgün” anlamına gelen ve pek çok yönden istismar edilmesi kaçınılmaz olan “öğretmenlere zorunlu rotasyon” uygulaması asla gündeme getirilmemelidir. Öğretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve tercih esasına dayalı çözümler geliştirilmeli, hiç kimse kendi isteği dışında çalıştığı okuldan, çalışma arkadaşlarından ve öğrencilerinden zorla koparılmamalıdır. Eğitim Sen olarak torba yasanın sermaye lehine, emekçiler aleyhine olan bütün maddelerinin geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here