TÜED Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi Açıklandı

0
63

tüed açıklama10Mustafa Uyan; “Sağlık Hizmetleri Paralı Hale Gelmiştir”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, Ankara’da katıldığı Başkanlar Kurulu toplantısı hakkında, ayağının tozuyla açıklamada bulundu. TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, katkı payı ve ilave ücretin özel hastanelerde yüksek belirlenmesinin emeklileri mağdur eden bir uygulamaya dönüştüğünü belirterek; “Özel hastanelerde 12 lira katılım payı ve yüzde 200’e kadar ilave ücret talep edilmesi, sağlık hizmetlerini paralı bir yöne götürmüştür” dedi.

Başkan Uyan, kurulda alınan kararla ilgili değerlendirme yaparak; “TÜED Başkanlar Kurulu, 98 şube başkanının katılımıyla emeklilerin sorunları başta olmak üzere güncel ekonomik ve sosyal konuları değerlendirmek üzere Ankara’da toplandı. Toplantıda, söz alan şube başkanları, bölgesel sorunları ve emeklilerin karşılaştığı konuları gündeme getirdiler. Toplantının sonuç bildirgesinde, 2014 yılında emekli aylıklarına yapılan zamlarda, eşitlik sağlanamadığı ifade edilerek, ‘SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine altı aylık tüketici fiyat artışları esas alınarak ilk 6 ayda yüzde 3,27 zam yapılmış, memur emeklilerine ise ortalama yıllık 140 lira seyyanen zam uygulanmıştır. Bu uygulama, yeni bir eşitsizlik getirdiğinden, gelecek dönemler için emekli aylıklarına yapılacak zamlarda eşitliği sağlayacak bir sistem getirilmelidir. Emekli aylıklarına yapılacak zamlar planlanırken, tek başına yüzdeli artışların emeklileri mağdur ettiği gerçeği görülmeli, seyyanen ve yüzdeli zamlar seçenekli olarak öngörülmeli, emeklilere refahtan pay verilmelidir’ kararı alındı” şeklinde konuştu.

Ücretsiz Ulaşım Yaşı 60’a indirilsin

Başkan Uyan ayrıca Başkanlar Kurulu’nun  aşağıdaki bazı kararları  aldığını ifade ederek; “2000 yılı sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılmamasının emekli aylıklarında yeni bir eşitsizliğe neden olduğu ve özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ekim 2008 sonrasında çalışarak emekli olanların aylıklarında yaşattığı düşüşlerin yeni bir haksızlığı ortaya çıkardığının ileri sürüldüğü bildiride, ‘İntibak ile birlikte emekli aylığı hesaplama kriterleri olan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları çalışılan dönemler için eşitlenmeli’ talebine yer verildi. Bildiride, gösterge sisteminin kaldırılmasının eksikliğinin de daha net görmeye başlandığı ifade edilerek, ‘Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için, derece ve kademesi olan gösterge sistemine geçilmelidir’ önerisinde bulunuldu.

Çalışanlar gibi emeklilerin de maaşları karşılığında banka promosyonu almalarının sağlanması için Başbakanlık Genelgesi’nde değişiklik yapılmasının talep edildiği bildiride, yaşlılara yönelik ücretsiz kart uygulamasının yine yasayla tanınan yaş haddi sınırının sonuna kadar kullandırılması ve yaş kriterinin 65’ten 60’a çekilmesi için belediyelerin yetkilerini kullanması istendi.

TÜED Başkanlar Kurulu, emekliler adına bildirideki talep ve beklentilerinin en kısa sürede hayata geçirilebilmesi için TBMM gündeminde olan yeni ‘Torba Yasa’da yer almasını hükümetten büyük bir ümitle beklendiği vurguladı” diye konuştu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here