Özel Proje Alanında Dörtyol’un En Büyük Projesinin İhalesi Yapıldı

0
458

İhalenin Kazananı %51,62 İle Dörtyol Belediyesi

Dörtyol tarihinin en büyük projesi olan Sanayi Mahallesi 61 ada 52 parsel sayılı, 13.115 m2 miktarındaki Özel Proje Alanı (ÖPA) için kat karşılığı ihale yapıldı.

İhale komisyonu saat 14;00’da İhalenin yapılacağı Belediye Meclis salonunda yerini aldı ve ihaleye katılacak firmalar davet edilerek kapılar kapatıldı.

İhaleye 5 firma teklif dosyası sundu. Ünal İnşaat, Onay Yaşam Mobilya firmasıyla, Gökmen İnşaat, Gökmen Petrol ile ortak olarak ihaleye katılırken, Feza İnşaat, Asu Grup İnşaat ve Yılmazlar Gayrimenkul İnşaat ihaleye iştirak ettiler.

İhalenin açılış konuşmasını yapan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy; “İlçemizin merkezi bir bölgesinde yer alan ve ticari açıdan en hareketli caddeler olan doğu yönünde İnönü Caddesine,  kuzeyden  -Çaylı Caddesine alternatif-   Özel Cadde üzerinde bulunan ve dolayısı ile iş merkezlerinin bulunduğu ilçemizin çekim merkezi konumundaki, mülkiyeti belediyemize ait olan Sanayi Mahallesinde bulunan 61 ada 52 parsel sayılı, 13.115,06 m2 miktarındaki ÖPA (Özel Proje Alanı) olarak planlı taşınmazın, kamu yararına en uygun yöntem ile değerlendirilmesi amacıyla, belediye meclisince kat karşılığı inşaat yaptırılması kararı alınmış ve projesi onaylanmıştır. Mevzu taşınmaz kamu yararına daha verimli kullanılabilecek özellikleri taşımasına rağmen, bilindiği üzere uzun yıllardır şehir içi dolmuş durağı ve yığma kar gir yapılardan oluşan muhtelif işyerleri olarak kullanılmıştır.

2013 yılında proje hazırlatılmış olsa da, bu proje gerek kurumun maddi kaynak arayışına sebebiyet vermesi gerekse de komşu özel mülkiyetlerinde projeye dâhil edilerek kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olmasından dolayı uygulanamamıştır. Uygulanamama sorunları ile karşı karşıya iken, proje hazırlatılmasına öncelik verilmesi 645.460,00 TL tutarında proje hazırlatma maliyeti olarak Belediyemize külfet getirmekten ileriye gidememiştir.

2014 mahalli idareler ve yerel seçimlerinde göreve biz geldikten sonra, Akdeniz Bölgesinin ve Hatay’ın sürekli gelişen ve gözdesi haline gelen Dörtyol’umuzda ticaret ve alış-veriş potansiyelinin günden güne artması, şehir merkezinde iş yeri talebinin karşılanması, sosyal ve kültürel mekânların kazandırılmasına yönelmiştir. Bu kapsamda modern anlamda işyeri merkezi taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve kamu yararı adına kurum maddi kaynak arayışı içerisine girmeksizin en uygun yöntem olan kat karşılığı inşaat usulü ile değerlendirme yöntemini seçtik. Kat karşılığı inşaat usulünde, şartnamesi gereği inşaatın tüm yapım maliyeti, peyzaj ve çevre düzenleme maliyeti, tüm vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kurumumuz maddi kaynak yetersizliği sorunu ile karşı karşıya kalmayacaktır. Kurumumuz hiçbir maddi yükümlülük altında kalmadan, inşaat tamamlandıktan sonra, ihale aşamasında asgari istenen bağımsız bölümlerin yanı sıra, en uygun teklifi verecek olan yüklenicinin teklif edeceği bağımsız bölümlerinde maliki olacaktır. Ayrıca, belediye meclisince kabul edilen ve idarede kalacak olan asgari bağımsız bölümlerin değerinin toplam değere oranı % 41.7’dir. Bu oran ihale sonucunda artış gösterecektir.

“Kat karşılığı inşaat işine esas hazırlanan projesinde bodrum -1 ve -2 otopark, diğer katlarda asma katlı işyerleri ile teraslı işyerleri, üst katta kültürel ve sosyal- yaşam alan ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte çok amaçlı salonlar planlanmıştır.”

Sanayi Mahallesi 61 ada 52 parsel sayılı taşınmazımızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 (h) maddesi ve 34 (g) maddesine istinaden kat karşılığı inşaat olarak değerlendirilmesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine istinaden ihaleye çıkılması işine esas, 2886 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden ihale ilanları 24/07/2017 tarihli Resmi Gazetede, aynı tarihli ulusal gazetelerde ve Yerel Gazetelerde yayınlanmış olup, ilan metni belediyemiz ilan panosunda ve resmi internet sayfamızda yayında tutulmaktadır.

Ayrıca bu projemizi oy birliği ile onaylayan Dörtyol Belediye Meclisinin 28 üyesine de burada bir kere daha hizmetlerin şekillendirilmesi ve hemşerilerimizin istifadesine sunulması adanı ortaya koydukları tavırdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İhalenin ilçemize ve yüklenici firmaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra dosya teklif sırasına göre Firmalardan talep edilen evrakların kontrolüne geçildi. İlk olarak Ünal İnşaat – Onay Yaşam Mobilya ortaklığının evrakları incelendi ve evrakların tam olduğu görüldü. İkinci olarak Gökmen İnşaat – Gökmen Petrol ortaklığının evrakları incelendi ve evrakların tam olduğu görüldü. Üçüncü olarak Feza İnşaatın dosyası incelendi ve evrakların eksiksiz olduğu tespit edildi. Dördüncü olarak Asu Gurup İnşaatın evrak incelemesi yapılarak eksik olmadığı belirtildi. Son olarak da Yılmaz Gıda ve İnşaat Firmasının dosyasındaki evraklar incelendi ve tam olduğu açıklandı. Böylece tüm firmaların teklif dosyalarının açılmasına geçildi.

Yine dosya sırasına göre ilk olarak Ünal İnşaat – Onay Yaşam Mobilya ortaklığının teklifi açıldı. Teklifin % 56,40 olduğu fakat firmanın teklif cetvellerinde bir aritmetik hata bulunduğu belirtilerek ihale dışı bırakıldı. İkinci olarak Gökmen İnşaat – Gökmen Petrol ortaklığının teklifi açıldı. Teklif cetveli üzerinde tahrifat bulunduğu salona gösterilerek ihale dışı bırakılmasına karar verildi. Üçüncü olarak Feza İnşaatın teklifi açıldı. Teklif oranın %51,38 olduğu açıklandı. Dördüncü olarak Asu Gurup İnşaatın teklifi açıldı ve oranın % 51,62 olduğu duyuruldu. Son olarak da Yılmaz Gıda ve İnşaat Firmasının teklifi açıldı ve teklif oranın % 58,98 olduğu ama firmanın teklif cetveli üzerinde aritmetik bir hata yaptığı belirtilerek ihale dışı bırakıldı. Bu sonuçlara göre Asu Gurup İnşaat, %51,62’lik teklif ile en yüksek oranı veren firma olarak ihaleyi kazandı. Askı süresinin ardından firma sözleşme imzalayarak imalata başlayacak.

İhale sonrası Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihaleye katılım gösteren tüm firmalara teşekkür ederek sonucun ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni etti.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here