“Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerini Objektif Olarak Seçmeli”

0
69

eğitim-iş açıklama (9)Eğitim-İş Arsuz ve İskenderun Temsilcilikleri de “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu;

Eğitim- İş Arsuz ve İskenderun Temsilcilikleri, ortak bir açıklama yaparak, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin yönetmelik” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular.

Yapılan düzenlemenin, özetle eğitim kurumlarına yandaş yönetici görevlendirme hevesinin güncel örneği olduğunu savunan Eğitim- İş Arsuz ve İskenderun Temsilcilikleri; “Artık görevlendirmelerde liyakat ölçütü askıya alınmış, objektiflik ölçütü tamamen kaldırılmış ve getirilen tek ölçüt, yöneticinin AKP’ye bağlılık derecesi ile AKP’nin yerelleştirmeci ve özelleştirmeci politikalarına hizmet edecek olması olmuştur” dediler.

Temsilcilik yetkilileri, bunun yansımalarının İskenderun’da da görülmeye başlandığını ifade ederek; “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü, sendikasının bir bürosu gibi kullanan sendikacıları mesainin her saatinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde görmek mümkün olmuştur ve bu durum yöneticilik görevini hakkıyla, onurlu bir şekilde yerine getiren birçok yöneticiyi derinden üzen bir hal almıştır.

Bugün sadece İskenderun ve Arsuz’da sırf yöneticiliği elinden alınmasın diye bazı sendika yetkilileriyle pazarlığa girişen, hatta sendika değiştirme konusunda baskıya uğrayan ve sendika değiştiren onlarca yönetici ve yönetici olmak isteyen öğretmenin varlığı, söylenenlerin ve görülenlerin maalesef iddia olmadığını göstermektedir. Son üç ayın sendika değişiklikleri incelendiğinde yönetici görevlendirmelerinde adaletin, hakkaniyetin, liyakatin değil yandaşlığın esas alınacağı açıkça kendini göstermektedir” şeklinde yorum beyan ettiler.

Eğitim- İş Arsuz ve İskenderun Temsilcilikleri, açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bu ötekileştirici anlayışın temsilcileri, maalesef demokrasiyi amaçları için bir kere daha araç olarak kullanmaktadır. “Veliler, öğretmenler, öğrenciler yöneticilerini seçecekler” algısı yaratılarak demokrasi şovu yapılmaktadır. Ama durum hiç de böyle değildir. Öğretmen, veli ve öğrenciler maalesef sadece bir mizansenden ibarettir ve müdürlerini seçme konusundaki etkileri çok zayıftır. Bugün öğretmeninden, velisinden, öğrencisinden tam not alan bir okul müdürünün alabileceği puan 40’tır. Bu müdürün göreve devam edebilmesi için gerekli olan puan ise 75’tir. Yani öğretmeninin, velisinin, öğrencisinin tam takdirini alan bir okul müdürünün dahi kaderi, kendisini hiç tanımayan ilçe müdürü ve şube müdürlerinin elindedir. Çünkü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin elinde tuttukları puan 60’tır. Bu demokrasi yalanından daha da acısı Bakanlık yetkililerinin “Sadece başarısız (!) okul müdürleri görevlerine devam edemeyecek” şeklindeki rencide edici açıklamalarıdır. Hem objektiflikten uzak değerlendirmeler yapılacak, yandaşlık işleyecek ve bunun sonucunda yöneticilik görevlendirmeleri yapılacak hem de yöneticiliği elinden alınanlar, başarısız okul müdürü olarak ilan edilerek toplumda itibarsızlaştırılacaktır. Bu nedenle görevlendirmelerdeki 75 yeter puanın 60’ını elinde bulunduran İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerini adalete, hakkaniyete ve objektifliğe uymaya davet ediyoruz.

Eğitim–İş Sendikası olarak uyarıyoruz: İlçe Millî Eğitim Müdürü ve ilgili Şube Müdürleri yönetici görevlendirmelerine esas teşkil edecek puanlamalarını talimatla değil adalet, hakkaniyet ve liyakatı esas alarak ırk, dil, din, mezhep, meşrep, siyasi düşünce, sendika ayrımı yapmaksızın objektif bir şekilde yapmalı ve yöneticilerini bu şekilde değerlendirmelidir. Yetkilileri, yetkilerini aşmamaları ve bir kesimin değil her kesimin temsilcisi olmaları konusunda bir kere daha uyarıyor ve yönetici görevlendirme sürecinin her adımını dikkatle takip edeceğimizi ilan ediyoruz.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here