Meclis Toplantısı Yine Sataşmalara Sahne Oldu

0
68

belediye meclisi (17)Gündem maddesindeki konuları görüşmek üzere geçtiğimiz hafta sonu meclis toplantı salonunda Meclis 2’ci Başkanı Sabahattin Uygun başkanlığında toplanan İskenderun Belediye Meclisi, yine sataşmalara sahne oldu. “Belediyeyi rantlarla iyi yönetti bu başkan!” diyen Meclis Üyesi Ercüment Kimyon’a yanıt, CHP Grup Başkanvekili Kamil Turan’dan geldi. Turan, “Kişisel sorunlarınız var, bunun tartışma yeri de meclis salonu değildir” dedi.

Kimyon; “Herkes Hukuka Uymalı!”

Meclis 2’ci Başkanı Sabahattin Uygun başkanlığında toplanan İskenderun Belediye Meclisinde, gündem maddesine geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar yapıldı. Gündem dışı söz alan Ercüment Kimyon, Başkan Civelek’in bu meclisi her fırsatta öksüz bıraktığını belirterek; “Her fırsatta kentte ruhsatsız kaçak inşaatların yapıldığını söylüyoruz ama bu konuda hiçbir şey yapılmadığını da görmekteyiz. Limanın karşı tarafında bulunan ticari alanda konteynır istifleme yapılıyor. Bunun yapılması doğru değildir. Kaymakamlık binasının etrafında hukuka aykırı tadilat yapılıyor. Kaymakamlık olsa dahi hukuka herkes uymalıdır. Belediye idaresi bunları iyi idare ediyor. Birileri bana ‘Doğruyu sen söyleme, sen söyleyince kabul etmiyorlar. Başkasına söylet’ diyorlar. Kısaca rantları iyi yönetti bu başkan!” diye konuştu.

Kişisel Rahatsızlığınızdan Rahatsızım!

Daha sonra söz alarak, Kimyon’a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Turan; “Bir seneden beri kişisel rahatsızlığından dolayı rahatsızım! Belediye rantla yönetiliyor diyorsunuz. Bende size soruyorum; sizin işadamlarıyla ne işiniz var? Kişisel sorununuz var. Bunun tartışma yeri de meclis salonu değildir” dedi. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

belediye meclisi (18)

Son İki Madde Karara Bağlanamadı

Gündem maddelerinden; Belediyenin 2013 Yılı bütçesinde artacağı tahmin edilen ödeneklerden yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen gider tertiplerine toplam 8.415.000,00 TL’lik ödenek aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen İskan Arazi Alım ve Kamulaştırma giderleri tertibine 5.000.000,00 TL ek ödenek eklenmesi talebi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu; 2. Mıntıka 569 nolu parselin yeşil alandan çıkartılarak ticari alana dönüştürülmesi ve aynı imar adasında yer alan 564 nolu parselin ticari alandan çıkarılarak yeşil alana dönüştürülmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Son iki madde olan; Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarih ve 91 Sayılı kararı ile onaylanan 2013 yılına ait ücretler tarifesindeki içme suyu şebekesinin Belediyeler tarafından yenilenmesi kapsamında mevcut su abonelerinden yeni su şebekesine su bağlama ücreti adı altında alınması ile ilgili kararın iptali ve şube bağlantı ücreti olarak bağlantı ücretinin bina başına 100,00 TL olarak belirlenmesi hususundaki yazılı önerge hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu; Mülkiyeti Belediyeye ait Sakarya Mahallesi 6371 nolu parseldeki Sosyal Tesisin Belediyeye bırakılması sureti ile kullanım süresinin bu yıldan itibaren %7 artış ile 10 yıla çıkartılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu hazır olmadığından karara bağlanamadı.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here