Kütüphan-e Türkiye Projesi İskenderun’da Hayata Geçiyor

0
45

kütüphan-e projesi1Kaymakam Özyiğit; “Ücretsiz Bilgisayar-İnternet-Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Başlayacak”

İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülen, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın Küresel Kütüphaneler Girişimi tarafından desteklenen ‘Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi’ hakkında bilgiler verdi.

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi kapsamında, 26 ilde bulunan ve çeşitli büyüklüklerdeki yerleşim birimlerini temsil eden toplam 78 halk kütüphanesinden birinin de İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi olduğunu vurgulayan Kaymakam Özyiğit, proje kapsamında 9 Haziran 2014 tarihi itibariyle, halka yönelik ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitiminin başlayacağını duyurdu.

Kaymakam Özyiğit; Projenin, kütüphanelerde uygulama çalışmalarına başlayabilmesi için öncelikle 15 Kasım 2013, 14-16 Nisan 2014 ve 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da Pilot kütüphanelerin temsilcilerinin katılımıyla tanıtım ve eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yapılan tanıtım ve eğitim toplantılarının devamında öncelikle kütüphane çalışanlarına ve ardından da dezavantajlı kesimler (düşük gelirli, yaşlı, engelli, eğitim düzeyi düşük, ev hanımları, hükümlüler gibi.) öncelik alınarak, ihtiyaç hisseden tüm halkımıza ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitimi verilecektir. Kütüphanelerin hazırladığı belirli bir program içerisinde yürütülecek tanıtım ve eğitim çalışmalarıyla bilgi toplumu olma yolunda sosyal ve ekonomik olarak farklılık gösteren bireylerin bilgiye erişimindeki eşitsizlikleri giderilmeye çalışılacaktır. Ulaşılması planlanan hedef, halk kütüphanelerinin e-devlete açılan birer “kapı” olması, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) imkanlarına ve okur-yazarlığına sahip olmayan vatandaşlara halk kütüphaneleri aracılığıyla uzaktan ve yerinde ücretsiz BİT eğitimlerinin verilmesi, kütüphane çalışanlarının birer BİT eğiticisi haline getirilmesi ve bu çabaların sürdürülmesi konusunda proje savunucusu olarak yetiştirilmesidir.

28 ay süreli Planlama ve Pilot Uygulama Projesi kapsamında İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi Eğitim Programı personel için başladı. 9 Haziran 2014 tarihinden itibaren de halkımıza yönelik ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitimimiz başlayacaktır. Kamu kurumlarından talep olması halinde de Eğitim Programı dahilinde ihtiyaç duyulan eğitimler verilebilecektir.

Sonuç olarak tüm bu faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilecek deneyim ve geri bildirim esas alınarak, Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinde benzer faaliyetlerin uygulanabilmesini hedefleyen bir Ülke Projesi teklifi hazırlanacak, Ülke Projesi için bir taraftan Bill ve Melinda Gates Vakfı’na yeni hibe başvurusu yapılırken, diğer taraftan da proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, projenin ülkemizdeki diğer ulusal çaplı proje ve stratejilere entegre edilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here