Kadir Gecesi Kutlu Olsun

0
74

Günaydın sevgili okuyucularım nasılsınız bu sabah? Cumartesi sabahının bir özelliği vardı diğer sabahlara benzemeyen… Cumartesi sabah, Kadir gecesine ulaşacağımız günün başlangıç noktası. Bu yüzden ayrı bir ağırlığı vardı. Kadir Gecesi Kuran’ı Kerim’de kendi adı ile anılır. Ve şöyle başlar; “Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” der.

İslam dinine göre Kadir Gecesi,  Kur’an’ın vahiy yoluyla sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Hz. Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” demiştir.

İlk ayetlerinden “Alak Süresi”nin bu gecede indirdiğine inanılır. İslam’a göre Allah (c.c) Kur’anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile İslam peygamberi  Hz. Muhammed’e kırk yaşında Hira Mağarası’nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi’nin ilk ayetleridir.

Bugün gökyüzünde ve yeryüzünde binlerce melek harıl, harıl bu geceye hazırlanıyor! Bu gece Kadir gecesi  “aslında Kadir gecesi nedir? sen bilir misin?” doğrusu biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirdik. Sen bilir misin Kadir gecesinin ne olduğunu? Bilsen Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı bir gecedir. Bu gece Melekler ve kutsal ruh rablerinin izni ile her türlü iş için inerler yeryüzüne ve tanyerinin ağarmasına dek yeryüzü esenlik içinde kalır, selam olsun  bu kutsal geceye” diye yazar Kuran’ı  Kerimde.

Ve gerçekten biz bu müthiş idraka erebilir miyiz ki bu gecenin 1000 aydan hayırlı olduğunu algılayabilelim? Dilerim ki öyle olsun. İnanırız, kuşkusuz, ama ne kadar idrak etme yeteneğimiz var? Onu bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Dualar yanıtsız kalmaz ve eğer melekler bir bayram heyecanı ile yeryüzüne inip, bizim dileklerimizi toparlamak için dolaşıp bizi kutsayacak olduktan ve koca bir gece bizimle  olacak olduktan sonra demek bize verilen bir değer var ve biz   bu değere layık olmaya çalışmalıyız. Ve onları ayakta yeryüzünde dolaşırlarken sağlıklı ve sevgiyle karşılamalıyız. Ve Allah’ım lütfen diye başlayan. Ve teşekkürle devam eden. Dualarımızı gün ağarana dek dilimizden düşürmeliyiz.

Çocukluğumdan beri bu geceyi ayakta geçirmek istemişimdir ancak o kadar yoğun bir şekilde görünmeyeni görebileceğimi düşündüğümden göreceğim şeyi algılayabilir miyim?  Anlayabilir miyim minik beynim, bedenimden büyük yüreğim buna dayanabilir mi? diye  müthiş bir ağırlığa ve yoğunluğa girdiğimden  bu gecelerin hiç birinde sabahı bulamadı gözlerim. Ancak dualarımı yolladım ve yanıtımı her zaman aldım ve her zaman alacağımı biliyorum ben istedikçe o verecek hatta on misli, bunu da biliyorum yeter ki kendime sırtımı dönmeyim?

Kadir süresi;

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.

O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

(Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Kadir Gecesi Hakkında Yorumlar

Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir: Bir kere Rasûlüllah (s.a.s) Ashab-ı Kirâma İsrail oğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:

a) Kur’ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ’nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü’mine selam verirler.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu üzerinde durulmuştur.. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.

Zir b. Hubeyş diyor ki, Übey b. Ka’b’a sordum: Kardeşin Abdullah b. Mes’ud: “Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder” diyor, dedim. Übey b. Ka’b dedi ki: “Allah İbn Mes’ud’a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu” dedi. “- Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebü’l-Münzir (Übey b. Ka’b’ın lakabı)” dedim. Übey; “Ben bunu Rasûlüllah (s.a.s)’in bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, “o gün güneş şuasız olarak doğar” dedi (Müslim, Sıyam, 220). “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir, 1). Kadir gecesinde neler yapılabilir: Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Ve şimdi Ramazan ayının sonlarına gelip  Kadir gecesini idrak ettiğimiz bu zamanda sağlık ve sevgiyle kalalım sevgili okuyucularım, Kadir gecemiz  ve kendimizce kutsal bildiğimiz bütün geceleriniz ve gündüzlerimiz de kutlu sağlıklı ve mutlu olsun dilerim. Yase

 

Kadir Gecesi ile İlgili Hadisler 

*Bir rivayette şöyle gelmiştir:”Kadir gecesinin, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümüidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir”

*Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan sonra, zevceleri de itikafa girdiler”

*İmam Mâlik in Muvatta’da kaydına göre şu rivâyet kendine ulaşmıştır: “Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vermiştir”

*İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a Kadir gecesi (Ramazan’ın neresinde?) diye sorulmuştu “O, Ramazan’ın tamamında!” diye cevap verdi.”

Günün Şiiri

Ağlama Gözlerim Mevla Kerim’dir

Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma
Ağlama gözlerim Mevla Kerim’dir
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim Mevla Kerim’dir.

Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman’a kalmadı
Dedim yare gidem nasip olmadı
Ağlama gözlerim Mevla Kerim’dir.

Kağıda yazarlar ufak yazılar, ufak yazılar
Anasız olur mu körpe kuzular
Derdi yüreğinde olan sızılar
Ağlama gözlerim Mevla Kerim’dir.

Abdal Pir Sultan’ım böyle buyurdu, böyle buyurdu
Ayrılık dınların biçti geydirdi
Ben yarılmaz idim felek ayırdı
Ağlama gözlerim Mevla Kerim’dir.

Pir Sultan Abdal

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here