İTSO’da İşletmelere Yönelik Dış Ticarette Pazar Araştırması Eğitimi Verildi

0
165

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitim toplantısında üyelere ‘Dış Ticarette Pazar Araştırması’ konusunda eğitimler verildi.

İskenderun ekonomisine yön veren, istihdama katkı sağlayan, her zaman üyelerinin iş hacimlerinin gelişmesi ve yeni pazarların oluşması için gayret sarf eden İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, bölgemiz sanayici, KOBİ ve işletmelerimiz için önem arz eden Dış Ticarette Pazar araştırmaları konusunda konunun uzmanlarını İTSO üyeleri ile buluşturdu.

İTSO’da düzenlenen Eğitim toplantısında Control Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü ve Dış Ticaret Uzmanı Umut Naci ve Dış Ticaret Uzmanı Kemal Kimyonok tarafından sine vizyon destekli olarak bilgiler verildi.

Control Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü ve Dış Ticaret Uzmanı Umut Naci Dış Ticarette, en büyük maliyetin zaman birimi olduğuna dikkat çekerek; “Dış Pazar araştırmasında, Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının bir yolu da ihracattır. Ancak müşteri sayısının sınırlı, ürün ve firma sayısının neredeyse sonsuz olduğu Uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı gerçekleştirmek için ürün ve pazarlama odaklı çalışmak, Pazar araştırması yapmak önem taşımaktadır. Firmaların ihracata yönelik pazarlama stratejilerini oluşturması için Pazar araştırması yapmaları, Pazar bilgileri, pazarla ilişkiler, hedef pazardaki alıcılar, tedarikçiler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve iş mevzuatı konusundaki bilgi birikimlerini arttırmaları gerekmektedir” dedi.

Ülke genelinde ihracat yapan firma sayısının 52 binin üzerinde olduğuna dikkat çeken Dış Ticaret Uzmanı Umut Naci eğitimde şu bilgilere yer verdi: “Ülkemizde firma sayısı fazla olmasına rağmen 8.817 firma yılda 1 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirmektedir. İhracatı az ve düzenli olmayan firmaların ihracat potansiyellerini arttırmak,  bir yandan da ihracat yapmayan imalatçı firmalarımızı ihracat yapar hale getirmek, ülkemiz ihracat politikasının hedeflerinden biridir. Ülkemizdeki ihracat yapamayan firmaların ihracata yönlendirilmesi ve ihracatçı firmaların ihracatlarının arttırılması, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde desteklenmeleri ile mümkün olacaktır. Dış ticarette etkin olabilmek için Satış ve karları arttırmak, Dünya pazarlarından pay alabilmek, İç pazara olan bağımlılığı azaltmak için firmalarımızın dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü arttırmaları önem arz etmektedir.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here