İskenderun SES Temsilcilik Başkanı Hülya Cengiz; “Sağlıkta Hiçbir Ticari Hesap Yapılmamalıdır”

0
191

ses açıklama2İskenderun SES Temsilcilik Başkanı Hülya Cengiz, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinen Cengiz; “Sağlıktaki ticarileşmeye bağlı olarak servisten ameliyathaneye, acilden polikliniklere, laboratuarlardan görüntüleme merkezlerine kadar her kademede yoğun bir hizmet talebi ile karşı karşıyayız. Bu yoğunluktan ebe ve hemşireler de payına düşeni almakta, ağır bir iş yükü altında giderek tükenmektedirler. Bu kadar ağır iş yükü performans baskısı iş yeri ve gelecek güvencesinin ortadan kalktığı bir ortamda sözlü taciz ve fiziksel şiddete bağlı can güvencesi de ortadan kalkmıştır. Bütün bunlar sağlıkta dönüşüm programı ve onun uygulaması olan KHK düzenlemesi ile sağlığın piyasalaştırılması ve ticarileştirilmesinin sonuçlarıdır” dedi.

Toplam Kalite Uygulamalarının hemşirelerin yükünü daha da arttırdığını kaydeden Cengiz; “Çünkü toplam kalite yönetimi; çalışanları denetler, iş sürelerini arttırır, teknoloji kullanımıyla sömürüyü gizler, cazip kılar, yalnızlaştırır, sendikasızlaştırır, ispiyon mekanizmasını geliştirir, iş yükünü ve stresi arttırır. Hemşireler için angaryayı, iş ve kağıt yükünü arttırır, dayanışmayı azaltır. Tüm bunlar sağlık kurumlarında yaşanmaktadır. Sağlık bir kamu hizmeti olup, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz ve anadilinde olmalıdır. Sağlıkta hiçbir ticari hesap yapılmamalıdır. Sağlıklı toplum, koruyucu sağlık hizmetleriyle başlar. Eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde olursa insan hayatına verilen değerin anlamı olur” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak taleplerini de sıralayan Cengiz; “Başta Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmesini, Performans yerine emekliliğe yansıyacak insanca yaşamaya yetecek bir temel ücret için, 24 saat açık kreş ve çocuk bakım evlerinin açılması için, Sağlığın ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması için, Fiili Hizmet zammı kapsamına dahil edilmesi için, Erken emeklilik hakkı verilmesi için, Şiddetsiz ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması için, Kadrolu-Güvenceli çalışma biçimi için, 4/b,4/c, taşeron, sözleşmeli çalışan tüm ebe ve hemşirelerin kadroya alınması için, Haftalık çalışma saatlerinin 35 saat olması için, Görev tanımlarının belirlenmesi ve yasal güvenceye kavuşturulması için, ILO hemşirelik antlaşması imzalanarak, gerekleri yerine getirilmeli, Cinsiyetçi iş bölümüne son verilmesi için, İşyeri sağlık birimleri açılarak, iş kazaları ve meslek hastalığı tanımlarının yapılmasını talep ediyoruz. Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz!” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here