İskenderun Belediye Meclisi Bugün Toplanacak

0
68

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere bugün saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlanacak.

Dört maddelik meclis gündeminde şu konular görüşülecek;

“1-Belediyemizin 2017 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

2-İmar İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’de istihdam edilen personelin maaş ödemeleri tek hak ediş olarak hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinden karşılanması öngörülmüş olup, ilgili müdürlüğün müteahhitlik hizmetleri bütçesi tüm müdürlüklerin işçiliklerini karşılamaya yeterli olmayacağından işçilik hizmeti yapan muhtelif müdürlüklerin 03.5.1.04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğünün 03.5.1.09 ekonomik kodlu özel güvenlik hizmetleri giderleri için bütçelerine koymuş oldukları ödeneklerini münakalede bulunan şekli ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.5.1.04 ekonomik kodlu müteahhitlik hizmetleri gider kalemine aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

3-Belediyemize bağlanan otoparkların işletilebilmesi için otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.

4-Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olan İskenderun Akçay mıntıkası 231, 282 ve 284 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2017 gün ve 334 sayılı kararı ile onaylanmış ve Büyükşehir Belediyesince 30 gün süre ile ilan edilerek plan kesinleşmiş olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun, DSİ’nin 25.10.2016 tarih ve 703334 sayılı kurum görüşü doğrultusunda kanal alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.” (Haber: Doğan SÜSLÜ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here