Eğitim-Sen Şube Başkanı Ünsal; “Savunduğumuz Değerlerimizden Vazgeçmeyeceğiz”

0
90

eğitim-sen açıklama3Boyacılar Parkında geçtiğimiz hafta sonu oturma eylemi gerçekleştiren Eğitim Sen İskenderun Şube üyeleri; soruşturma, sürgün ve görevden alma girişimlerinin, kendilerini, haklı mücadelelerinden yıldıramayacağını duyurdu. Burada Eğitim-Sen adına bir açıklama yapan Şube Başkanı Mustafa Ünsal, “Böylesine büyük bir abluka ortamında geri adım atmamız, savunduğumuz ilke ve değerlerimizden vazgeçmemiz asla mümkün değildir” dedi.

Eğitim-Sen ve KESK’e bağlı sendika üyelerinin yıllardır sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi sürecinde pek çok kez baskılara, cezalara, soruşturma ve sürgünlere, hatta görevden almalara maruz bırakıldığını söyleyen Şube Başkanı Ünsal; “Eğitim-Sen üye ve yöneticilerine yönelik baskılar, son yıllarda daha da şiddetlenmiştir.  Bu dönemde özellikle Gezi direnişi sürecinde ülke çapında başlatılan ‘Cadı Avı’nın bütün hızıyla sürdürülmesi dikkat çekicidir. Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan ya da tutuklanan sendikamız üye ve yöneticilerine yürüttükleri kamu göreviyle ilgili hiçbir suçlama yöneltilmediği halde, haklarında disiplin soruşturmaları başlatılmıştır” diye konuştu.

KESK’e bağlı sendikalar içinde en fazla yargılanan üyesi olan Eğitim-Sen üyeleri hakkında, değişik illerde eş zamanlı olarak disiplin soruşturması başlatılmış olmasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Ünsal; “Bazı illerde soruşturma sonucunda disiplin cezaları yanında sendika üye ve yöneticilerinin görev yerlerinin de değiştirilmesi, yani sürgün edilmesi önerilmiş ve bazı arkadaşlarımız için sürgün kararları alınmıştır. En temel sendikal faaliyetlerin bile suç sayıldığı, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü önemseyen, savaşlar karşısında barışı savunarak demokratik tepkilerini gösteren üye ve yöneticilerimizin son derece keyfi gerekçelerle sürgün edilmesi, görevden alınmak istenmesi hangi “ileri demokrasi” anlayışına, hangi adalete, hangi hukuka sığmaktadır?” dedi.

eğitim-sen açıklama4

Eğitim-Sen üye ve yöneticilerinin hemen her faaliyetinin, yeni hak ihlalleri ve sürgünlerle sonuçlanmaya başladığı kaydeden Ünsal; “Bu durum, aynı zamanda, AKP hükümetinin önünde diz çökmeyen, ona biat etmeyen KESK ve KESK’e bağlı sendikalara yönelik bir gözdağıdır. Sendikal özgürlükler, demokrasi ve barış mücadelemizi abluka altına alarak bizleri yolumuzdan döndürmek isteyenler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başarılı olamayacaklardır. Buradan AKP hükümetine, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve siyasi iktidarı temsil eden diğer yetkililere sesleniyoruz; bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örgütlü mücadelemiz ile bu kuşatmayı kırmaya kararlıyız. Soruşturma, sürgün ve cezalandırmalara karşı bugüne kadar sürdürdüğümüz örgütsel ve hukuksal mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla sürecektir. Bu güne kadar mücadelemizi engellemeyi başaramadığınız gibi, bu günden sonra da başaramayacaksınız” dedi.

Oturma eylemi öncesinde de Eğitim Sen Üyeleri Milli Eğitim Bakanlığına, üyelerine yönelik baskı ve sürgünleri protesto için faks çekti. Bakanlığa gönderilen faksta şu ifadelere de yer verildi; “Eğitim-Sen yürüttüğü sendikal hak ve özgürlükler ile demokrasi mücadelesiyle, geniş toplum kesimlerinin saygısını kazanmıştır. Bu saygıda her bir yönetici ve üyemizin büyük emeği bulunmaktadır. Üye ve yöneticilerimizin, görevleriyle ilgisi olmayan olaylar ve suçlamalar gerekçe gösterilerek haklarında disiplin soruşturması başlatılması, disiplin cezasıyla cezalandırılmaları ve sürgün edilmeleri, bizce, sendikal çalışmalarımızın engellenmesi ve yöneticilerimizin yıldırılması amacı taşımaktadır.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here