Belediye Meclisi Toplanacak

0
36

bld-meclis toplantısı13İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 02.06.2014 Pazartesi günü (bugün) Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Meclisi gündeminde bulunan şu konuları görüşecek;

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 64 adet gayrimenkul taşınmazın ihale yoluyla satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

2-2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin gider tertiplerine toplam 55.000.000,00 TL. ödenek eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

3-Umuma açık eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında uygulanacak mesafelerin yeniden belirlenmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi.

4-Belediyemizde çalışan kamu personeline 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

5-Aşkarbeyli mıntıkası 1340 adanın kuzeyindeki 10 mt.lik trafik yolunun 14 mt.ye çıkartılması ile ilgili 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

6-Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Şevre mıntıkası 3224 nolu parselin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince tescilli mezarlığın ifraz sonucu bölünen 6 nolu kısma aktarıldığı ve İlkokul Alanının Bakanlık görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

7-Belediyemiz Büyükdere Köyü 1382 ve 1384 nolu parsellere yönelik ada içerisinde kalan ve imar yolundan cephe alamayan yazlık konutların cephe alabilmesini sağlamak amacıyla 7 mt.lik yaya yolu açılması kapsamında sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

8-Aşkarbeyli mıntıkası 1340 adanın batısından geçen ve halihazırda mevcut olmayan 10 mt.lik yolun batı yönünde 2465-2472 parseller ile 2473-2478 nolu parseller arasındaki terki yapılmış ve zeminde mevcut olan yola kaydırılması ile bu yapı adalarının kuzeyindeki 10 mt.lik trafik yolunun kadastral durumuna uygun olarak 14 mt.ye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here