“Belediye Mallarının Haraç Mezat Satılmasının Önüne Geçildi”

0
114

arsuz belediyesi4Arsuz Belediye Başkanı Culha, Kapanan Belediyelerden Devrolan Borçlarla İlgili Konuştu

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, büyükşehir kanunuyla kapanan Akçalı ve Arsuz Belde Belediyelerinden, Arsuz yeni İlçe Belediyesine devredilen borçlarla ilgili olarak yaptıkları girişimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İlgili şirketle yapılan görüşmeler sonrası Akçalı Belediyesinden devrolan borçların taksitlendirildiğini, belediyeye ait taşınmazların haraç mezat satılmasından kurtarıldığını ifade eden Başkan Culha; “Bilindiği gibi belediyemiz sekiz belde belediyesinin birleşmesiyle kurulmuş bir ilçe belediyesi. Normal koşullarda bu düzenleme halka daha fazla hizmet için daha üst düzeyde bir kurumsallaşma anlamı taşır ve kamu yararı gözetilerek bunun gerekleri yerine getirilir. Bunun böyle olmasını beklerken, devir ve tasfiye işlemleri sırasında bu durum göz önünde bulundurulmamış, belediyemize ait olması gereken eski belediyelerin taşınmaz, taşınır ve araçları ilgisiz kurumlara devredilmiş, borçları ise belediyemize devredilmiştir. Bu durum belediyemizin tam anlamıyla hizmet vermesini zorlaştırmıştır.

Borçlar Temmuz’dan İtibaren Ödenecek!

Bütün bu olumsuzlukların yanında eski belde belediyelerinden biri olan Akçalı Belediyesi’nde beldenin yollarına parke döşeme işi için ihale yapılmış ve ilgili şirkete borç ödenememiştir. Bunun sonucunda ilgili şirket alacağı dolayısıyla icra takibi başlatmış ve akabinde Akçalı Belediyesi’ne ait dokuz taşınmaz üzerine haciz konmuştur. İlgili şirket tarafından söz konusu taşınmazların satışı istenmiş ve satış için tarih alınmıştır. Belediyemizin kurulmasıyla birlikte bu borç belediyemize devredilmiş, halka hizmet için bin bir emekle edinilmiş söz konusu hacizli taşınmazların kurtarılması, haraç mezat satılmaması için tarafımızdan girişimlerde bulunulmuştur.

İlgili şirketle yapılan görüşmeler sonucunda borç miktarı iki yüz altmış bin TL tutarında düşürülmüş ve geri kalan borç Temmuz ayından itibaren ödenmeye başlanmak üzere yedi eşit takside bölünmüştür. Bu anlaşma sonucunda Belediyemize ait taşınmazların değerinden düşük bedellerle haraç mezat satılmasının önüne geçilmiştir” dedi.

Arsuz belde belediyesinden kalan borçlarla ilgili açılan davanın ise devam ettiğini kaydeden Başkan Culha; “Yine kapanan Arsuz Belediyesi’nin bize devrettiği parke yapım işinden kaynaklı, borç tahsili için girişilen icra takibi akabinde bazı taşınmazlarımız icra dairesi tarafından ihaleyle satılmıştır. Söz konusu borç da Arsuz İlçe Belediyemize devredilmiş olup ihalenin feshi amacıyla açılan davaya ihalenin feshi için gerekli itirazlar tarafımızdan yapılmıştır. İhaleye konu edilen taşınmazlar 6360 sayılı kanun kapsamında Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Başkanlığının ‘Arsuz Belde Belediyesi’ konulu kararı uyarınca Maliye-i Hazineye geçmiştir. Bu nedenle dava hazineyi de ilgilendirdiğinden davayı Maliye Hazinesi’ne ihbar ettik, mahkeme de talebimiz gereğince davanın Maliye Hazinesi’ne ihbarına karar verilmiştir. Bu konuda dava süreci devam etmektedir” şeklinde konuştu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here