Üretim Odaklı Ekonomi-3

0
43

Sadık KARAKAŞ
Vatan Partisi İl Yöneticisi

Türkiye’mizin bütün üretim kapasitesini değerlendirmek durumundayız. Üreticiyi “kambur” ilan ettikleri dönemde atıl bırakılan sermayenin yeniden üretim süreçlerine sokulması, üretimi artırmak yanında, ileri teknolojiler için birikim yaratacaktır. Bu nedenle ileri teknoloji saplantısına son verilecek, elde bulunan bütün donanım, tezgâh ve makinelerde üretim yapılması için gerekli koşullar oluşturulacak.

Türkiye’nin enerji güvenliği, komşuları olan Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ilişkilerindedir. Suriye, Lübnan, Mısır ve Libya ile işbirliği, Doğu Akdeniz ve Ege’deki kaynaklarımız ve vatan güvenliğimiz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Rusya, ikinci ticaret ortağımızdır. Bütün komşularımız, ekonomik kalkınmamız ve güvenliğimiz için değerli ortaklarımızdır.

Çevremizde ürünlerimiz ve nitelikli insan kaynaklarımız için çok geniş bir pazar var. Türkiye’nin güney komşuları yanında, Karadeniz’e çevre ülkelerle, Kafkas ve Balkan ülkeleriyle her alanda işbirliği kurumları oluşturulacaktır. Bu bölgelerde ortak gümrük alanları kurulacak, ortak enerji, ulaştırma ve turizm projeleri geliştirilecek, çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmalar yapılacak, ortak yatırım ve kalkınma bankaları kurulacak, bölgesel ticareti özendiren sistemler geliştirilecek, bilim, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği yapılacaktır.

Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik Çağı arkada kalmaktadır. İnsanlık, Asya Çağına giriyor. Sanayicilerimizin de artık sık-sık vurguladıkları gibi, Dünya ekonomisinin ve siyasetinin ağırlığı Asya’ya kayıyor. Üretim Asya’dadır. Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya’dır.

Birinci ticaret ortağımız Çin, ikincisi Rusya ve üçüncüsü Almanya. Özetlersek, biz Avrasya ülkesiyiz ve Asya ile Avrupa’nın merkezindeyiz. Türkiye’nin Yükselen Asya içindeki yerini alması, köklü çözümleri içermektedir. Bu sürece Atatürk’ün Çağdaş Uygarlık programının hayata geçirilmesi olarak da bakabiliriz.

İstanbul, İzmir, Trabzon Limanları, İpek Yolu’nu karadan, denizden ve havadan dünyaya açan kapılardır. Çin’in Kuşak Yol girişiminde Türkiye’nin yeri ekonomik açıdan da, ulaşım açısından da, güvenlik açısından da eşsizdir. Çin ile işbirliği, Türkiye’mizi bir “Üretim Üssü” haline getirme olanağı sunmaktadır. Millî paralarla ticaret, iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletecek ve kazanç sağlayacaktır.

Türkiye’den Çin’e gıda ürünleri dışsatımını geliştirmeye hizmet edecek Gıda Güvenlik Anlaşması yapmak için yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vereceği bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Dünya uygarlık birikiminin yurdu olan Türkiye toprakları, Rusya ve Çin’in kültür ve tarih meraklısı uygar insanları için bir turizm cennetidir.

Parolamız bellidir: ‘Paylaşarak gelişme!’ Üreteceğiz ve paylaşacağız. Birlikte yatırım yapalım, üretelim ve paylaşalım.

Ekonomik kalkınmamız yanında güvenlik ve barış için, Orta Asya Cumhuriyetleri ve bütün Avrasya ülkeleriyle işbirliği ve dayanışma güçlendirilecektir. Türkiye’nin güvenliği, Rusya’dan ve Çin’den başlar. Çin’in ve Rusya’nın güvenliği ise Türkiye’den başlar. Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki bağımsız yerini alacaktır. Böylece ülkemizin ABD ve AB ile ilişkilerini normalleştireceği ve karşılıklı yarar esasına oturtacağı koşullar da yaratılmış olacaktır.

Uluslararası alanda ABD yaptırım, baskı ve tehditlerine karşı koyan çok geniş bir dünyanın dostluğunu kazanma şansına sahibiz. Bu durum, ödemeler açığını kapatmak, enerji güvenliğimizi sağlamak ve Üretim Ekonomisini kurmak için geniş olanaklar barındırmaktadır. ABD’nin neredeyse dünyanın geniş bölümüne uyguladığı yaptırımların önümüze koyduğu fırsatları değerlendireceğiz.

İran, komşumuzdur. İki ülke arasındaki dostluğu hiç kimse bozamaz. İran’a yönelik yaptırımlara uymayarak enerji güvenliği ve ticaret alanında büyük olanaklar elde edeceğiz. Ayrıca Dünyanın İran ile ilişkilerinden büyük kazançlar sağlayacağız.

ABD’nin Çin’e açtığı Ticaret Savaşı koşullarında Türkiye, bazı ürünlerin dışsatımında ABD’nin yerini alabilir.

ABD’nin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları da Türkiye’ye geniş olanaklar sunmaktadır.

Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönettiği Suriye hükümeti, ülkesinin bütünlüğünü sağlama yolundadır. Suriye yeniden inşa edilecektir. Türkiye, sanayi birikimiyle, inşaat müteahhitliğinde kazandığı tecrübelerle, becerikli insan kaynaklarıyla Suriye’nin imarında büyük iş olanakları üstlenebilir.

ABD’nin Almanya’yı hedef alan ekonomik baskılarından yararlanma olanaklarımız var. Bu olanak, yalnız ekonomide değil siyaset ve kültür alanında da değerlendirilecektir.

ABD, Venezüella ve Küba gibi komşularına uyguladığı yaptırımlarla da Türkiye’ye “Okyanus Ötesi” dostluk olanakları sunmaktadır.

Devam Edecek: Üretim Devrimi Programı

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here