Sürecin Takibi İçin YÖK Bünyesinde Birim Oluşturulacak

0
39

MKÜ’de Düzenlenen Konferansın Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen “Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler” başlıklı konferansın sonuç bildirgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından yerel ve ulusal basının hazır bulunduğu toplantıda açıklandı.

Basın açıklamasında ülkemizde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının bölgede yaşanan süreçler kapsamında özellikle son yıllarda çok hızlı artışlarla onbeş bine ulaştığını söyleyen Başkan Saraç; “Bu sayının dikkate alındığında konferansın düzenlenmesi ve konferanstaki tartışılan konuların önemi daha da fazla ortaya çıkmıştır” dedi.

Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında da Suriyeli öğrencilere yönelik şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası bir konferans olduğunu belirten Saraç, Ülkemizden Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve YTB’den üst düzey temsilcilerin katıldığını; ülkemiz dışından ise AB Türkiye Delegasyonu, AB destekli SPARK Yükseköğretim Fon Kuruluşu, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın oluşturmuş olduğu Suriyeli öğrencilere yönelik yükseköğretim konsorsiyumu HOPES, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde burs veren Katar merkezli El Fakhoora Vakfı gibi uluslararası kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin yer aldığını aktardı.

Konferansta gündeme getirilen sorunların aktarıldığı basın açıklamasında Başkan Saraç tarafından şu başlıkların öne çıktığı iletildi:  “*Suriyeli öğrencilerin topluma uyum ve yükseköğretim süreçlerindeki uyum sorunları ve gerekli destek mekanizmalarına ihtiyaç, *Akademik yeterlilik ve vasıfların tanınmasında yaşanan güçlükler, *Topluma ve eğitime intibakta karşılaştıkları dil sorunları, *Suriyeli kız ve erkek öğrencilerin dağılımında kız öğrencilerin aleyhindeki dengesizlik, *Türk Yükseköğretimi sistemi hakkındaki bilgi eksikliği, *Üniversitelerimizde okuyan Suriyeli öğrencilerin finansmanında yaşanılan güçlükler.

Konferansta çözüm yolu olarak önerilen hususlar ise şu şekilde belirtildi: “*Türkiye’de, Ortaöğretimdeki öğrenci sayıları ve buna bağlı olarak yakın gelecekte yükseköğretime katılacak potansiyel öğrenci sayısı dikkate alındığında örgün öğrenim yanında Açık ve Uzaktan Öğrenim yöntemiyle daha fazla öğrenciye yükseköğretim imkânı verilebilmesi, *Suriyeli öğrencilerin, görece daha az tercih ettikleri meslek yüksekokullarındaki eğitim almalarına da yönlendirilmesi, *Suriyeli öğrencilerin sadece belli şehirlerimizde odaklanması yerine ülkemizin farklı illerinde de eğitim almalarına yönelik çalışma yapılması, *Öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri sürecinin önemsenmesi ve bu şekilde toplumsal uyum sürecinin de desteklenmesi, *Kadınların toplumsal uyum süreçlerindeki rolleri dikkate alındığında kız öğrencilerin yükseköğretime dâhil edilmeleri önem taşıdığından gerekli yönlendirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması, *Yükseköğretim odaklı yapılan faaliyetlerin ve ülkemizin bu alandaki fedakârlıklarının özellikle uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ve uluslararası kuruluşların konuya ilişkin sembolik katkılarının gerçekçi bir şekilde artırılmasına yönelik bir çalışma başlatılması,*Bu kapsamda yapılmakta olan ve yapılacak olan çalışmaların koordinasyonunun YÖK tarafından yürütülmesi.”

Başkan Saraç tarafından sorunlar ve çözüm önerilerinin aktarıldığı basın açıklamasının sonunda, “Bu sorunlar ve çözüm önerileri kapanış oturumunda ayrıntılı bir şekilde tartışılmış ve sürecin yurt içi ve yurt dışı kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaştırılması için YÖK bünyesinde bir birim oluşturulmasına karar verilmiştir” denildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here