“Okullarda Yandaş Kadrolaşmaya Derhal Son Vermelidir!”

0
57

eğitim sendikalarıEğitim-İş ve Eğitim-Sen Hatay Şubeleri Ortak Açıklama Yaptı

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Hatay Şubesi yöneticileri, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Milli Eğitim Müdürlüğü yönecilerinin atanmasına yönelik bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Ayhan Erkal yaptı.

Siyasi iktidarın, yıllardır eğitim sistemini kendi dünya görüşü doğrultusunda düzenlediğini, bunu gerçekleştirmek için bütün kamu kurumlarında “siyasal kadrolaşma” operasyonları yaptığını savunan Erkal; “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ‘Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’ ile yönetici atamalarında mülakat ya da ‘sözlü sınav’ yöntemi üzerinden siyasi referanslara dayanan tarihin en kapsamlı kadrolaşma politikası tüm hızıyla sürmektedir.

İktidara biat etmeyen eğitim yöneticileri, bakanlık ve yandaş sendika temsilcilerinin ortak çalışması ile birer-birer görevlerinden alınmaktadır. Eğitimde yaşanan tasfiye sürecinde, şube müdürleri ve okul müdürlerinin ardından sıra müdür yardımcılarına gelmiştir. Siyasi iktidar ve yandaş sendika siyasi torpil üzerinden belirlediği okul müdürlerinin ardından şimdi de müdür yardımcılarının belirlenmesi için yoğun mesai harcamakta, mevcut müdür yardımcılarına yönelik sendika değiştirme yönünde baskı yapmaktadır.

Bu kadar ‘Yandaş’ kayıran ‘Keyfi’ uygulamalara yol açan bir yönetmelik ile daha pervasız daha çok kadrolaşma (Belli sendika; siyasi parti, STK VB) istendiği ortaya çıkmaktadır. Bu duruma çanak tutan yandaş sendika bunun vebali altındadır. Daha dün müdürlük atamalarında mahkeme kararıyla yetkisiz kılınan şube müdürlerinin yer aldığı değerlendirme komisyonları marifetiyle ilimizde yüzlerce eğitim emekçisi kariyer ve liyakat ilkeleri yok sayılarak, başarılı, başarısız olup olmadıklarına bakılmaksızın sırf yandaş olmadıkları için bulundukları mevkilerden alınmıştır. Emek ve liyakatin hiçe sayıldığı bu dönemde kendilerini dini bütün sayan asla kul hakkı yemeyeceğini söyleyen yandaş eğitim çalışanları el ovuşturmuş, hak etmedikleri mevkiler için yer kapma yarışına başlamıştır” diye konuştu.

Baskıları Asla Kabul Etmiyoruz!

Eğitim emekçileri olarak yönetmeliğe tümden karşı olduklarını vurgulayan Erkal; “Müdürlere yapılan baskıları asla kabul etmiyoruz. Bu iddiaların doğru çıkması halinde gerek toplumsal gerek hukuksal mücadeleden kaçınmayacağımızı dosta düşmana ilan ediyoruz. Özellikle Antakya gibi farklı etnik köken; Din; Mezhep vb olduğu bir yerde farklı ayrımcı uygulamaların toplumsal barışı bozabileceğine dikkat edilmelidir. Okullara Görevlendirilecek idarecilerin etnik kökeni, mezhebi sendikası siyasi görüşü vb sorgulandığı bir ortamda İş barışının ne düzeyde olacağı ortadadır. Bu anlamda İl ve İlçe Milli Eğitimleri uyarıyoruz. Bu kadar yöneticinin vebali boynunuzdadır. Haksız uygulamalardan vazgeçin. Eğitim emekçileri olarak dün olduğu gibi bugünde bu uygulamaların karşısında olacağımız kamuoyuna duyuruyoruz

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hak, hukuk ve adaletten yoksun olan ve her biri yargı duvarına çarpan siyasal kadrolaşma uygulamalarından derhal vazgeçmelidir. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir tehdit, baskı ve yönlendirmeye izin verilmemeli, her okul kendi yöneticisini, o okuldaki bütün eğitim bileşenlerinin katılacağı demokratik seçimlerle belirlemelidir” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here