“Mücadelemiz, Laik Demokratik Türkiye Mücadelesidir”

0
58

alevi federasyonu2Alevi Kültür Derneği Başkanı Soysüren, Atölye Çalışması İle İlgili Bir Değerlendirme Yaptı…

Alevi Kültür Dernekleri İskenderun Şube Başkanı Kemal Soysüren, Alevi Bektaşi Federasyonu Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bileşenleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu kentimizde yapılan atölye çalışması ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bileşenlerinin şube başkan ve yöneticilerinin katıldığı “Ortak akıl-Ortak Duruş” 3. Atölye çalışmaları sonucu ortaya çıkan veriler ışığında, önümüzdeki döneme yönelik politikalarını belirleyip, değerlendirmeler yaparak Alevi dinamiklerinin ortaklaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Soysüren; “ABF bileşenleri olarak; görüş ve anlayış birliğiyle, diğer alevi Kurum ve kuruluşlarının katkı ve katılımıyla, en geniş birliktelikle, sürece ilişkin ortak dil, ortak söylem, ortak tavır ve ortak eylemlikleri gerçekleştirerek sürecin etkin bir aktörü olacağız. Bu süreçte; kendi ilkeli ve bağımsız duruşumuzu yıllardan beri dile getirdiğimiz talep ve duyarlılıklarımızı ortaya koyarken, özgürlük, adalet, eşitlik ve demokrasi konusunda ortak paydalarda buluştuğumuz güçlerle birliktelik koşullarını yaratmalıyız, yaratacağız. İşlemekte olan Anayasa sürecini, bir toplumsal barış sürecine çevirmemiz yeni, sivil, demokratik ve çoğulculuğu kabul eden bir arayış dışına çıkmak isteyen güçlere karşı, sonuç yaratacak bir toplumsal muhalefeti örgütlemede bize düşen tarihsel ve toplumsal bir görev olacaktır” dedi.

Tavırlarını kendi görüşleri doğrultusunda ortaysa koyacaklarının altını çizen Soysüren; “Ölüme, doğa yıkımına ve savaşa karşı barış isteyen, insanı merkezine koyan bir inancın bir öğretinin mensupları ve savunucuları olarak, görüş ve tavrımızı, dışımızda gelişen geliştirilen tavırlara göre değil, kendi bağımsız ve ilkeli görüşümüz doğrultusunda ortaya koyacağız.

Ülkemizde ayrım gözetmeksizin sistemin ötekileştirdiği, Alevilerin, Kürtlerin ve diğer etnik ve inanç kesimlerinin özgürce kendini ifade edebileceği toplumsal barış ortamının sağlanması ertelenemez bir sorumluluktur. Bu sonuç bildirgesi ABF dışında tüm alevi örgütlerine ülkemizin diğer demokrasi güçlerine bir çağrıdır. Unutmayalım ki mücadelemiz sonuçta, laik demokratik Türkiye, eşit yurttaşlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesidir” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here