Mimarlar Odasından İmar Planı İçin Öneriler

0
269

mimarlar odası5Mimarlar Odası İskenderun Şube Başkanı Koray Tanın, belediye meclisince kabul edilen ve şu anda askıda olan revizyon imar planı ile ilgili, oda olarak görüşlerini bildirdi. Tanın, oda olarak, planla ilgili tavsiyelerini şöyle sıraladı;

-Cumhuriyet ve Piri Reis Mahallesi 142 sokak yeşil alana dönüşen yolun etrafı yapılaşmasını tamamlamış olduğundan tekrar eski yola çevrilmesi ve bitişik nizam ya da blok nizam olmasında fayda vardır. Yine aynı bölgede 141.sokak 10 metre yerine 7 metre olarak kalmalıdır.

-Piri Reis Mahallesi ve Barbaros Mahallesinde nizam değişikliği sebebiyle, vatandaşların mağduriyetini gidermek için TAKS ın 0,35 yerine 0,40 kaksında 1,60 olması gerekir. Cumhuriyet Mahallesinde blok nizamın daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

-Akçay mıntıkası bazı parsellerin TAKS ı 0,25 KAKS ı 0,75 olmuştur. Eski halindeki gibi 0,40  ve 1,20 kalmalıdır. Yine Mustafa Kemal Mahallesinin bir bölümünde beş kat iken dört kata düşürülmüştür.

-Pınarbaşı Mahallesi eski itfaiye bölgesinde ana cadde yedi kat, arka kısmı Sadık Ahmet Caddesi tarafında yapılaşma bilgisi belli değildir. Meydan Mahallesi bir bölgede blok dört 0,35 olmuş, eskisi 0,40 tır.

-3M Garden olarak bilinen yerin parsel sınırı büyütülmüş yolu daraltılmıştır. Karayolları alanının arkasında mevcut yeşil alan 470 nolu parsel yanlışlıkla imara açılmıştır.

-Plandaki parkların bazılarının yeşil alan olarak değişmesi uygulama yönünden belediyeye fayda sağlayacaktır.

-Mimarlar Odasının karşı çıktığı dava konusu olan AVM çevresindeki yeşil alanın ticari alan on kat imara açılması düşündürücüdür.

-Ölçü verilmemiş blok nizamda blok uzunluğu 40 metre derinliği 15 metre yerinde en fazla 20 metre olarak değişmelidir. Yine plan notundaki 2000m2 üzeri ticari ve konut parsellerinde peyzaj projesi aranması en az 4000m2 üzeri olmalıdır.

-Plan notundaki bitişik nizamlı ve arka cephesi park, yol, otopark alanlar olarak terki yapılmış parsellerde, parsel arka sınırına kadar yapı yapılır cümlesine ek olarak bu durumlarda TAKS ve KAKS aranmaz ifadesi eklenmesi ve aynı şekilde arka bahçe mesafesi ile ilgili bina derinliği 10 metreden az olması halinde bu derinlik 10 metreye kadar çıkarılır maddelerinin sonuna da aynı şekilde bu durumlarda TAKS ve KAKS aranmaz yazılmalıdır. Böylece uygulamadaki tereddütler ortadan kalkacaktır.

-Konutlarda otopark ihtiyacı hesabında her daireye bir adet yerine her iki daireye bir adet otopark olarak düzeltilmeli

-Konut alanlarında emsal artışında %10 artışlı 2000m2 yerine 3000m2,  %20 artışlı parsel alanının 3500m2 yerine 4500m2 den sonra olmalıdır.

-Akaryakıt ve LPG istasyonlarına ait parsellerin cephe ve derinliğinin 40 metre yerine en az 45 metre olarak plan notunun değişmesi daha uygundur.

Sonuç olarak yukarıda yazılı önerilerimizin dikkate alınmasını otuz bir yıl sonra yapılan yeni bir planın bazı sıkıntılara yol açmasının ve tenkit edilmesinin normal karşılanmasını ve itirazların değerlendirilmesinde kamu yararı ilkesine göre hareket edilmesini, yeni planın İskenderun’a kent huzuru ve toplum barışına katkı sağlamasını temenni ederim.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here