Mimarlar Odası: “Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!”

0
86

mimarlar odası3Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB), Türkiye genelindeki şube ve temsilciliklerinin tamamında ortak bir bildiri yayınlandı. ‘Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz’ başlıklı bildiriyi İskenderun’da Mimarlar Odası Temsilciliği Başkanı Koray Tanın okudu.

1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile ilgili dün Mimarlar Odası’nda yapılan basın toplantısına Yönetim kurulu üyesi Abdullah Uçan da katıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Koray Tanın, “Yapılan yönetmelik değişikliği ile bir yandan yapılı ve doğal çevrenin planlama süreçlerine aykırı biçimde yoğun yapılaşmanın önü açılmaya çalışılmaktadır. Antidemokratik bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yetkileri budanarak, yetkiler merkezi idareye aktarılmakta; diğer yandan  mesleki haklarımızın gasp edilmesinin yolu açılmakta; mesleki haklarımız hiçe sayılmaktadır. Merkezi idare tarafından gündeme getirilen yasa taslakları ile yürürlüğe konulan yasa ve yönetmelikler;  bir yandan ülkemizdeki tüm yapılı ve doğal çevreyi olumsuz etkileyecek; doğal, kültürel, tarihi ve mimari mirasımızın neredeyse yok olmasına neden olacak değişiklikler içerirken; bir yandan da meslek alanımızı, mesleğin uygulama biçimini değiştiren ve doğrudan etkileyen kabul edilmesi olanaksız değişiklikler içermektedir” dedi.

Meslek odalarının dışlanıp yerel yönetim ve odaların eşgüdümlü çalışmalarının yolunun kapatıldığını söyleyen Tanın, bunun sonucu olarak yetkisiz, sahte  ûnvan kullanımının denetimsiz bir biçimde artmasının yolunun açıldığını ve gerek meslek mensuplarının gerekse halkın mağdur edilmesine sebebiyet verileceğini kaydetti.

Yapılan yönetmelik değişikliğinde meslek mensuplarının haklarının gasp edildiğine değinen Tanın; “Yapılan değişiklikle mimar ve mühendislerin mesleki haklarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme getirilmezken, meslek mensuplarının çok büyük bir çoğunluğunun esnek ve güvencesiz çalışma ortamına zemin hazırlanmakta; mimar ve mühendisler işsizlik ile karşı karşıya  gelmektedir. İdarelerin yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, müelliflerin 5846 sayılı yasadan kaynaklanan haklarını gözetme sorumluluğu kaldırılarak, proje müelliflerinin haklarının da gasp edilmesinin yolu açılmaktadır” diye konuştu.

Bu tür düzenlemelerin bakanlık, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları gibi tüm tarafların demokratik katılımını esas alan çalışmalar sonucunda birlikte oluşturulması gerektiğini savunan Tanın; “Kamu yararı ilkesine aykırı olarak; insana, doğaya, tarihe, kültüre ait değerlerin yok olmasının yolunu açan; ülke kaynaklarını denetimsiz şekilde insan unsuru ile ilişkilendirilmeyecek “marka şehir”lere heba eden; yerinden yönetim kuruluşlarını demokratik esaslara aykırı olarak merkezi idarenin emrine amade eden; kararı merkezi idareye bırakan; tarihsel geçmişe, dünyadaki gelişmelere, evrensel meslek kuram ve kurallarına ve hatta benimsenmiş serbest rekabet ilkesine aykırı olarak, ülke mühendis ve mimarlarını yok sayan; mimarların telif haklarını yok eden düzenlemelerin en kısa sürede geri çekilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here