Meclis Toplantısı Tatlı-Sert ama Neşeli Geçti!

0
78

Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi…

İskenderun Belediye Meclisi, gündem maddelerindeki konuları görüşmek üzere geçtiğimiz hafta sonu bir eksikle toplandı. Tekli maddelerinin çok olduğu, tartışmaların seviyeli yaşandığı ama neşeli geçen bir meclis toplantısını geride bırakan İskenderun Belediye Meclisinde, yapımı devam eden çöp fabrikası denetlenmesi ile ilgili bir komisyon kurulması yönünde getirilen teklif gündeme alınmadan oy çokluğu ile reddedildi.

Belediye Meclis salonunda, gündeminde bulunan 12 maddeyi görüşmek üzere toplanan İskenderun Belediye Meclisi bir eksik ile toplandı. Toplantıya, gündem dışı konuşmalar ve tekliflerin görüşülmesi ile başlandı. Belediye Başkanı Yusuf Civelek, 25 yıllık imar planının şuan bu belediye meclisi ile birlikte yapıldığını hatırlatarak; “Bu meclis süresince hiçbir usulsüzlük yoktur. Bu konuda çok şükür gönlümüz rahat! İmar değişikliği yapanların aslında yeni imar planını beklemeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

MHP Meclis üyeleri Garip Şandır ve Yusuf Deveci, çöp fabrikası yapımında usulsüzlük olduğu yönünde endişe taşıdıklarını ve bu yüzden de belediye meclis üyelerinden oluşan bir denetleme komisyonu oluşturulması yönünde teklif sundular. Bu konu üzerine de konuşan Başkan Civelek; “Bu tesis 50 seneye dönük bir tesistir. Modern ve çağdaş bir şekilde yapılmaktadır. Vahşi depolama olarak mı bıraksa idik. İskenderun’un ciğerini yakan bir yerdi orası. Bunu bekletmek halka eziyettir. Bu tesis ile İskenderun’un hayatı kurtulacak. Yapımında usulsüzlük olduğunu düşünen varsa savcılık burada!” şeklinde görüşlerini açıkladı. Yapılan oylama sonunda komisyon kurulması yönündeki teklif gündeme alınmadan oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemdeki 5. madde ile ilgili söz alan Meclis Üyesi Ercüment Kimyon, kamulaştırma yapılmadan tahsisin yapılamayacağını, bu konuya dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti ve gecekondu önleme bölgesi olarak tahsis edilen eski hal pazarının yerinde yapılacak olan dairelerin kat karşılığı yapılmasının doğru olmayacağının altını çizdi.

Meclis Üyesi Doğan Erten de; “Eski sebze halinin orasının kat karşılığı değil de, ihale karşılığında verilmesi daha doğru olur. Fakat kime verileceği belirlenmesi ve Numune Mahallesindeki vatandaşlara öncelik verilmesi gerekir. Boşlatılan yerlere de doldur boşalt sistemi ile yapılması gerekir” diye konuştu.

Açılan iki davadan biri belediye lehine sonuçlanan, diğeri de devam eden Otogar’da Zekeriye Kanat ile ilgili konunun gündeme gelmesi üzerine, Belediye Mali Hizmetler Müdürü Halim Öztaş, belediye gayrimenkulleri kira ihaleleri ve ruhsat iptal sürecini anlattı. Zekeriya Kanat’ın ruhsata aykırı işlemden defalarca ikaz edildiğini, ceza yazıldığını, ruhsat iptaline gidildiğini belirten Öztaş, Bakanlık ve Valilik soruşturmalarının belediye lehine sonuçlandığını kaydetti.

Belediye Meclisi, 8 Ocak 2013 Salı günü saat 14.00’de yeniden toplanmak üzere oturumu kapatırken, gündem maddeleri ise şu şekilde karara bağlandı:

G Ü N D E M:

1-      09.11.2012 gün ve 96 Sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliğine itirazın reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

2-      09.11.2012 gün ve 95 Sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliğine itirazın reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

3-      Şevre Mıntıkası 5460 Nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bir kısmının yeşil alana bir kısmının da konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

4-      Şevre Mıntıkası 5460 Nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bir kısmının yeşil alana bir kısmının da Emsal=1.00 ve H=4 kat max. Olacak şekilde konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

5-      06.02.2012 Gün ve 20 nolu meclis kararı ile onaylanan protokolün 2. Maddesindeki “… mülkiyeti Belediyeye ait imarlı ve altyapılı bir arsa” ibaresinin “5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin “e” fıkrası gereğince Belediyece satın alınacak olan Şevre Mıntıkası 5460 nolu parsel” şeklinde tashih edilmesi ile ilgili Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

6-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şevre Mıntıkası 6257 nolu parselde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kat karşılığı inşaat işi yaptırılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

7-      Belediye Meclisinin 2013 Yılı içerisinde izin yapıp yapmayacağının izin yapılacak ise ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi görüşülerek, izin yapılmaması kabul edildi.

8-      Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifini görüşen Meclis, gizli oylama ile Denetim Komisyonu’nu Belediye Meclis Üyeleri Hayati Çepni, Mustafa Alper Menteşoğlu ve Nejdet Çengel olarak belirledi.

9-      Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2013 Yılında 29 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve unvanların karşısında gösterilen ücretlerin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

10-  69 adet geçici işçiye 6 aydan az olmak üzere vize verilmesi hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

11-  10 adet geçici işçi çalıştırılması hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

12-  Festival Tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

13-  1.mıntıka 699 nolu parselin ticari alan Emsal=8 ve H Max=35,5 metre olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

14-  Aşkarbeyli 6215 ve 6216 nolu parsellerin kaks sabit kalacak şekilde ticari H:mak 10 kat ve E=5 olarak plan tadilatının yapılması ile ilgili yazılı önerge İmar Komisyonu’na gönderilmesi kabul edildi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here