Karakaş; “İşçileri, Emekçileri Köleleştirmeyi Hedefleyen Bu Yasa Kabul Edilemez”

0
100

kölelik yasası1Özel İstihdam Bürolarına İşçi Kiralama Yetkisi Verecek Olan Yasa Tasarısına Karşı Olan Sendikalardan Alanlara İnme Çağrısı

AKP Hükümetinin çıkardığı ve sendikaların “kölelik anayasası” olarak bilinen yasa meclisten geçti ve bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Yasanın çıkması ile bölgemizde bulunan sendikaların TÜRK-İŞ, HAK İŞ, DİSK gibi sendikaların bu yasaya tepki göstermemesi üzerine sendika ve işçi derneklerinden tepki geldi.

Taşeron İşçileri Derneği İskenderun Şubesi, Emekliler Sendikası İskenderun Şubesi, İskenderun Demir Çelik Çalışan ve Emekliler Derneği Havuzlu çarşıda ortak bir basın açıklaması yaptılar. Hatay’da bulunan sendikaların sessiz kalmasını eleştirerek, sendikaları alanlara inmeye ve yasanın geri çekilmesi için genel greve davet ettiler. Basın açıklamasında İSÇEİD Başkanı Bayram Özarslan, Emekli Sen Şube Başkanı Hüseyin Güler, Taşeron işçileri derneği başkanı Sadık Karakaş hazır bulundular.

Basın açıklamasına Vatan Partisi ve TGB de destek verdi. Ortak basın açıklamasını Kurumlar adına Taşeron İşçileri İskenderun Şubesi Başkanı Sadık Karakaş yaptı.

Karakaş, genel grevi, sendikaların önüne koyması gereken görev olarak değerlendirdiklerini kaydederek; “Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren ve sendikaların “kölelik yasası” olarak nitelendirdiği İş Kanunu ile Türkiye- İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, cuma günü sabaha karşı AKP oylarıyla Meclis Genel Kurulu’ndan geçirildi. Şimdi sayın cumhurbaşkanının onayını bekliyor. Onaylandıktan sonra resmen yürürlüğe girecektir. Kazanılmış haklar ortadan kalkacaktır. Bu yasayla çalışanları bekleyen hak kayıpları olmaktadır.

Özel istihdam bürosu işçisi kiralanamadığında ücret alamayacaktır. Kiralık işçi ile özel istihdam büroları arasındaki ilişki, belirli süreli iş sözleşmesi olacağından kiralık işçinin özel istihdam bürolarıyla ilişkisinin kesilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Kiralık işçi geçici olarak çalıştığı işyerinin işçisi olmadığından sendikalı olamayacak, toplu sözleşmeden yararlanamayacak, yıllık ücretli izin gibi haklardan mahrum kalacak, emekli olması imkansız hale gelecek. Esnek çalışmanın yaygınlaşmasıyla işverenin işçiler üzerindeki keyfiyeti artacak. İşgücü piyasalarında var olan, düzenli gelir ve iş garantisi olmayan, güvencesiz çalışma biçimleriyle çalışma hayatının kalitesi bozulacak, sendikal örgütlülük gerileyecek, taşeron çalıştırma uygulamasında görüldüğü gibi yasaların uygulanması zorlaşacak.

Buradan işçi sendikalarımızı başından beri karşı çıktıkları bu yasaya karşı alanlara çıkmaya çağırıyoruz. İşçileri, emekçileri köleleştirmeyi hedefleyen bu yasa kabul edilemez. Şimdi sokaklara çıkma, alanlara inme zamanıdır. Şimdi grev zamanıdır. Hep birlikte bu köle pazarı açma yasasını tarihin çöp sepetine atmak için bütün sendikalarımızı, bütün milletimizi ayağa kalkmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. İskenderun’da bulunan tüm sendikaları birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Şimdi birlikte mücadele etme zamanı. Sendikalar haydi göreve, Özel istihdam büroları kölelik yasası ve tüm kölelik yasalarını çıkaranların başına çalmak için, işçiye ve millete önderlik etme zamanı… Haydi Genel Greve, Haydi Alanlara” diye konuştu.

kölelik yasası2

“Bu Saldırılar Karşı Koymanın Tek Yolu Örgütlü Mücadeleden Geçmektedir”

SES Hatay Şube Sekreteri Fesih Güzel de konu hakkında bir basın açıklaması yaparak, söz konusu yasa tasarısına karşı olduklarını duyurdu.

Kamuoyunda “kiralık işçi yasası” olarak adlandırılan, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi “esnek çalışma” modelleri öngören yasa tasarısının, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini ifade ederek sözlerine başlayan Güzel; “AKP iktidara geldiği günden bu güne sermayenin çıkarlarını önceleyen emeği ve emekçiyi sömüren bir politika izlediği herkesin malumu. Biz emekçiler, sendikalar hükümetin bu politikalarına karşı nasıl bir tavır geliştirmemiz gerektiği konusunda maalesef özelde işçi sendikaları genelde tüm emekçiler bir tavır ortaklığı oluşamamaktadır. Yerelimizde ki işçi sendikaları başta olmak üzere tüm sendikalara sizin arcılığınızla da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu saldırılar karşı koymanın tek yolu örgütlü mücadeleden geçmektedir. Farklılıklarımızı bir tarafa koyarak ortak değerleri öne çıkararak, yan yan omuz omuza mücadele etme günüdür. Eğer bu saldırılara karşı ortak tavır geliştiremezlerse bunun vebali sendikaların omzunda olduğu unutulmamalıdır” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here