Kadınlar Sosyal Hayattan Koparılıyor mu?

0
66

mevlüt dudu açıklama (24)CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu’dan 2 Soru Önergesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kızlı-Erkekli Evler” açıklamasının ardından çıkan tartışmalar sürüyor. CHP Hatay Milletvekili Av. Mevlüt Dudu da konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak, Başbakan Erdoğan tarafından cevaplandırılmasını istediği iki ayrı soru önergesi verdi. Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun soru önergelerinin içeriğini; 4+4+4 Eğitim Sistemi, Kredi ve Yurtlar Kurumundaki kız öğrencilerin durumu ve Anayasa güvencesi altındaki ‘Özel Hayat’ konuları oluşturdu. Dudu’nun TBMM’ye verdiği soru önergeleri aynen şöyle;

Kız ve Erkek Öğrenciler Ne Zamandır Aynı Yurtlarda İstihdam Edilmektedir?

“Ülkemizde yüksek öğrenim gençliği birçok sorunla mücadele vererek eğitimini tamamlamaya çalışmaktadır. Eğitim-öğretimin neredeyse tamamının paralı olduğu ve parası olanın istediğini yaptığı bir ortamda,  devletin yurtlarında kalan öğrenciler üzerinden siyaset yapıldığı düşünülmektedir. Yaptığınız açıklamalarla “dindar gençlik” isteğiniz herkes tarafından öğrenilmiş, hatta 4+4+4 uygulaması ile de mümkünse kız çocukları okumasın, hatta çocuk yaşta evlendirilsin ve en az 3’er çocuk yapılsın görüşlerinizle halkımız yönlendirilmektedir. İktidarda olduğunuz yıllar içerisinde eğitim ve öğretimde sürekli geri gidiş kendini göstermektedir. Kararlı bir eğitim öğretim programı olmadığı gibi, mevcut düzen içerisinde hayatını kurtarmaya çalışan gençlerimizin, özellikle de kız çocuklarımızın önüne her geçen gün yeni bir engel koyulmakta, hatta kız öğrencilerin okutulması tamamen engellenmeye çalışılmaktadır. Buradan hareketle;

1.Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerinde, KYK yurtlarına yerleşmek isteğiyle kaç kız öğrenci müracaat etmiştir? Bu öğrencilerden kaçı yurtlara yerleştirilmiştir?

2.Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerinde KYK yurtlarına yerleşmek isteğiyle kaç erkek öğrenci müracaat etmiştir? Bu öğrencilerden kaçı yurtlara yerleştirilmiştir?

3.Bu yıl üniversite öğrencilerinde, KYK yurtlarına yerleşmek isteğiyle kaç kız öğrenci müracaat etmiştir? Bu öğrencilerden kaçı yurtlara yerleştirilmiştir?

4.Bu yıl üniversite öğrencilerinde, KYK yurtlarına yerleşmek isteğiyle kaç erkek  öğrenci müracaat etmiştir? Bu öğrencilerden kaçı yurtlara yerleştirilmiştir?

5.Kız ve erkek öğrenci yurtlarının aynı kampus içerisinde bulunduğu yerleşkeler hangi illerimizde ve hangi yurtlarımızdır?

6.Kız ve erkek öğrencilerimiz hangi yurtlarda aynı mekanlarda kalmaktadır (aynı bina, aynı kat vb durum mevcut mudur)?

7.Kız ve erkek öğrenciler ne zamandan beri aynı yurtlarda istihdam edilmektedir?

8.Bu konuyla ilgili olarak KYK yönetmeliğinde ne zaman bir değişiklik yapılmıştır?

9.Yaptığınız konuşmalarda ve basın açıklamalarında bahsi geçen; “kız ve erkek öğrencilerin yurtlarını ayıracağız” sözleriyle anlatmak istediğiniz nasıl bir ayırmadır?

10.Ne zaman kız ve erkek öğrenciler aynı yurtlara yerleştirilmiştir?

11.Zaten ayrı bloklarda yerleştirilmiş olan kız ve erkek öğrencilerin sanki aynı bloklarda, hatta aynı odalarda konaklıyorlarmış izlenimi veren konuşmalarınızdan anlaşılması gereken ana fikir hakkında Türk halkının kaçırmış olduğu ayrıntılar neleri içermektedir?

12.Ülkemizde yüksek öğrenimin paralıya dönüştürüldüğü ve ailelerin büyük mağduriyetlerle okutmaya çalıştığı çocukları için tedirgin olmaları ve paniklemelerine sebep olabilecek yöndeki açıklamalarınızın, kız çocuklarının eğitimden alınmasına sebep olabileceği  ve birçok mağduriyete sebep olabileceği  ortadadır. Bu konuyla ilgili olarak mağdur  olmuş ya da olacak kız çocukları ile ilgili acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

13.4+4+4  engelinden kurtulup yüksek öğrenime ulaşabilmiş kız çocuklarının bu yönde açıklamalarla eğitimlerini devam etmelerinin zorlanacağı konusundaki fikirleriniz nelerdir?

Özel ve Aile Hayatının Gizliliğine Dokunulamaz

“Anayasamızın 20. maddesi , “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” şeklinde hüküm içermesine rağmen, son günlerde yaptığınız, öğrenci evleri ile ilgili açıklamalar, açıkça bu maddenin yok sayılması anlamında yorumlanmaktadır.

İnsanların binlerce yıllık birikimlerinin sonucu olan yaşam biçimleri günümüzde, her demokratik hukuk devleti tarafından, fertlere, maddî ve manevî varlıklarını istedikleri gibi geliştirip, şekillendirebilecekleri hür bir hayat alanı olarak tanınır. Kamuoyunda, özellikle üniversite okuyan gençlerimizin hayatlarına müdahale olarak algılanan ve hukuksal temeli olmadan pratiğe geçirilmeye çalışılan uygulamaların net olarak anlaşılabilmesi için;

1-Ülkemizde, devlet  ve özel sektöre ait, kız ve erkek öğrencilerin bir arada kaldığı kaç öğrenci yurdu vardır? Bunlar hangileridir?

2-Son günlerde yazılı ve görsel basını etkisi altına alan; “öğrenci evlerinde neler yaşandığı” üzerine konuşulan kâbus senaryolara bakıldığında;  Devletin, öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarına çözüm bulması gerekirken, yaşanan ekonomik zorluklarla mücadele ederek eğitimini tamamlamaya çalışan gençlerimiz ve ailelerinin durumlarının sosyal bir kargaşaya dönüştürülmesinin arkasında hangi etkiler bulunmaktadır?

3-Her yüksek eğitim kurumunun önünde karargâh kurup öğrencileri kendi emellerine alet etmek isteyen yapılanmaları bütün kamuoyu açıkça görmektedir. Bu çalışmalar hakkında bu güne kadar herhangi bir araştırma ya da soruşturma yapılmış mıdır?

4-Öğrenci evleri ile ilgili açıklamalar ile Anayasamızın 20. Maddesi nasıl bağdaştırılmaktadır?

5-4+4+4 ile başlayan, evlenme yaşının düşürülmesi ve her doğumda yüksek izin süreleri ile devam eden, şimdi de öğrenci evleri ile sürdürülen çalışmalar kamuoyunda “Kadınların sosyal hayattan koparılması” olarak yorumlanması nasıl değerlendirilmektedir?

6-Ülkemizde çocuk gelinler, namus cinayetleri, 2 ve hatta 3. Eş sorunu yaşanırken, Anayasanın ihlali anlamına da gelen “Öğrenci evleri” sorununun arkasındaki gerçek düşüncenin kamuoyu tarafından doğru anlaşılması için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?

7-Ülke yönetiminde büyük sorumluluklar taşıyan kişilerin Anayasayı, insan haklarını ve hukuku ihlal etmesi anlamına gelebilecek davranışlar sergilemesi ve “sözlü söylemlerin emir telakki edilmesi” ve bu yönde çalışmalara başlamaları  hakkında neler yapılması planlanmaktadır?

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here