İskenderun Belediye Meclisi Bugün Toplanıyor

0
70

İskenderun Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturumunu Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirecek.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlanacak. Gündem maddeleri ise şöyle:

Bitişik Mıntıkası 1739 parsel nolu 2.105,33 m2 yüzölçümüne sahip arsanın üzerindeki 3 katlı betonarme binaya intifa hakkı tesis edilmiş olup, adı geçen parselin çıplak mülkiyetinin satışı yönünde karar alınması ve Encümene satış yetkisinin verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

19.10.2016 tarih ve 63 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan ücretler tarifesindeki imar çap harcı kısmına ilave olarak sanayi alanlarında “Özel kişilere ve yabancılara ait olmayan tüzel kişiliklere ait alanlarda arsa alanı 5000 m2 ve üzeri parseller için 10.000,00 TL. imar çap harcı alınır.” ibaresi eklenmesi ile ilgili gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere kurulmuş olan Sabit Referans İstasyonu aktif olarak kullanılmakta olup, söz konusu istasyondaki cihazlar İlçemizde bulunan Harita Mühendislerinin de kullanmakta olduğu cihazlar ile uyumlu olduğundan dolayı Belediyemiz tarafından da TKGM gibi bu hizmetin ücret karşılığında isteyen Harita Mühendislerine aylık ve yıllık olarak abonelik hizmetinin yapılabilmesi için ekte bulunan çizelgeye göre 2017 yılı ücret tarifesine eklenmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here