İl İstihdam Kurulu Yılın Son Toplantısını Yaptı

0
113

“Toplumların Amacı Yetişmiş İnsan Gücüne Sahip Olmak”

Hatay İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu 2012 yılı son toplantısı Antakya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Antakya Belediye Başkan vekili Serdar Güven, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz, Hatay İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhittin Şahin, ATSO genel sekreteri Yılmaz Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürü Lokman Yeşilkaya, DOĞAKA Genel Sekreter Vekili Onur Yıldız, SGK il müdürü Zeki Kalay, TÜİK bölge müdürü Ökkeş Kulakoğlu, TOBB il kadın girişimcileri yönetim kurulu üyesi Sema Yeşilağaç, İşveren Sendikası temsilcisi Süleyman İnce ve Çalış ve İş-Kur müdür vekili Hamit Bal katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesinin toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında anahtar faktörlerden biri olarak görüldüğünü kaydetti. Vali Lekesiz; “Küreselleşme ve ona bağlı olarak bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim düzeyi yüksek, bilimsel araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip insan gücünün yetiştirilmesini, üretimde verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Teknolojik gelişmelerin, üretim ve hizmet yöntemlerindeki değişmelerin iş üzerinde yarattığı pozitif etki nedeniyle işgücü piyasasında işgücü talebi de değişmekte, iş hayatında çok hızlı değişen yöntem ve teknolojileri verimli şekilde kullanabilecek yüksek nitelikli işgücüne olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle ancak dünyadaki hızlı değişime uyum sağlayabilen ve insan kaynağını bu yeni ortamın gerektirdiği niteliklerle donatabilen ülkeler 21’inci yüzyılda etkili ve başarılı olabilecektir.  Sanayileşme olgusunun meydana getirdiği yetişmiş insan gücü kaynağına sahip olmak, ekonomik rekabet içinde olan tüm toplumların başlıca amacı haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak ancak mesleki eğitimle gerçekleşebilmektedir. Mesleki teknik eğitimin istihdam üzerinde büyük etkisi olduğu bilinmektedir.

Bu noktada Valilik olarak hazırlattığımız İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Çalışması, bu amaca hizmet etmektedir. Bu çalışma sadece kamu kurum ve kuruluşlarımız için değil, özel sektör için de bir yol haritası niteliğindedir” şeklinde konuştu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here