Her Kuruluşun Bir Odası Olmalı! (Röportaj)

0
311

Röportaj: Öcal ÇULCUOĞLU

Değerli Okurlarım, her kurum ve kuruluşun kendine ait bir odası olmalı. Öksüz çocuk gibi bir yere sığınmanın esbabı harbiye’si olamaz. İki yıl öncede şu anda yönetimde bulunan üç Çevre Mühendisi ile bir söyleşim olmuştu. O zaman mühendis adayı olan üç delikanlının gözlerindeki pırıltı, çakmak-çakmak bakışları bu söyleşiyi yapmama vesile oldu. Öncelikle Çevre Mühendisleri Odası Adana Bölge Temsilcisi Sayın Kenan Doğan’ı sizlere tanıtmak istiyorum.

1998 yılında Adana Erkek Süper Lisesi’nden, 2003 yılında da Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında yine Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsünde kent ve çevre üzerine yüksek lisansa başladığını biliyoruz ve başarılı olacağından da eminiz. Çevre Mühendisleri Odası Adana Bölge Temsilcisine ilk sorumuz şu oldu;

-Sayın Doğan, Çevre Mühendisleri Odası’nın amacı, kuruluş felsefesi nedir?

Önemli bir soruydu, teşekkür ederim. Türkiye’de 1980’li yılların başında bir meslek disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisleri, ilk olarak İnşaat Mühendisleri (İMO) bünyesinde bir araya gelmişlerdir. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte İMO bünyesinde çalışmalarını, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümüne odaklayan Çevre Mühendisleri, gerek komisyon çalışmaları, gerekse örgütlenmeye yönelik çalışmalar yaparak meslektaşların bir çatı altında bir arada tutulmasını sağlamaya çalışmıştır.

1990’lı yıllara gelindiğinde gerek örgütlenmede yaşadığımız sürekli ivme ve kazanma olgusu, gerekse mesleğimiz ile ilgili konularda ülkemiz genelinde uyguladığını gözlediğimiz tutarsız ve yanlış politikalar, bu sürece daha yoğun katkı koyma konusunda itici güç olmuştur. Bu koşullarda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)’nın kurulması yönünde adımlar atılmış ve 1991 yılı sonunda yapılan ÇMD Genel Kurulunda alınan karar gereğince İMO Genel Kurulu’na ÇMO kurulması istemi istenmiştir. İMO Genel Kurulunca olumlu bulunan bu istek TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu’nda görüşülmüş ve 23.05.1992 günü ÇMO’nun kurulması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

-Çevre Mühendisleri Odası’nın amaçları nedir?

Mesleğe ilişkin, ülke ve toplum yararı çerçevesinde önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak, mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek.

Başta oda üyeleri olmak üzere, emeğin hakkıyla değerlendirilmesi, insanca yaşanabilecek ortamların oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

TMMOB, bağlı odaları ile diğer yurt içi ve dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri ve diğerleri ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.

Ülkedeki Çevre Mühendisliği hizmetlerinin öz kaynaklara dayalı olarak yapılması doğrultusunda önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

Çevre ve Çevre Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak; kamuoyuna ve meslektaşların ilgisine ve bilgisine sunmak.

-Sayın Doğan son bir soru ve daha sonra bir üyenizle söyleşmek istiyorum. Daha önce yaptığınız etkinlikler, sosyal faaliyetler nelerdir? Bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz?

8 Aralık 2013 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası Adana Bölge Temsilciliği olarak değiştirilmesi düşünülen TMMOB yasası, Çevre Görevlisi, Çevre Danışmanlık Firmaları hakkındaki yönetmelik taslağı ile ilgili üyelerimizle, İMO Adana Şubesi’nde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

8 Şubat 2013 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası Adana Bölge Temsilciliğimiz, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Sayın Mesut Başıbüyük makamında ziyaret ettiler.

16 Şubat 2013 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası Adana Bölge Temsilciliği olarak 12-13 Mart 2013 tarihinde Mersin İl Temsilciliğinde yapılacak olan 5. Öğrenci Kurultayına katılım konulu Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile bir toplantı yapıldı.

23 Şubat 2013 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciği ziyaret edilmiştir.

7 Mart 2013 tarihinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özson Amfisinde “Altın Madenciliği ve Siyanür” adlı panel düzenlenmiştir. Panelde Çevre Mühendisleri Odası’nı temsilen Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Sayın Enver Yaser Küçükgül bir sunum yapmışlardır.

12-13 Mart tarihinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusunda 5.’si düzenlenen Çevre Öğrenci Kurultayı gerçekleştirilmiştir. 14-15 Mart tarihinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusunda 1.’si düzenlenen Çevre kongresi gerçekleştirilmiştir.

-Sayın Doğan teşekkür ederim söyleşi için, genç Çevre Mühendislerine sorularım olacak.

-Tabi ki… Bizimle ilgilendiğiniz için, size ve sayın gazetenize şükranlarımızı sunarız, sağ olun.

Genç Çevre Mühendisi Muhammed Öcal Çulcuoğlu ile yan yanayız…

-Sayın Çulcuoğlu, bu yıl mezun olacaksınız ve hayata atılacaksınız. Adana’da kalacağınızı düşündüğünüze göre yapılması düşünülen faaliyetlerle, Çevre Mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

-Teşekkür ederim. Mesleki eğitime ek olarak etkinlikler düzenlemek ve öğrencileri sektöre alıştırmak. Bunun için tüm imkânlar kullanılmaktadır ve kullanılacaktır. Seminerler, paneller, konferanslar, konserler ve teknik gezilerin düzenlenmesi, ayrıca öğrenci arkadaşlara staj imkânı sağlayacak, projelerine yardım edilecektir. Düzenlenecek olan teknik geziler, derslere paralel nitelikte olacaktır. Yasa ve yönetmeliklerde zorunlu olan sertifikaların verilmesi için imkân sağlanacaktır.

Dünyadaki çevre felaketleri hepimizin malumu… Bu aşamada hepimizin el birliği ile bir şeyler yapması gerekiyor. Çevre Mühendisleri bu konularda daha bilimsel yaklaştığı için, bulunacak çözümler daha kalıcı olacaktır. Avrupa’da birinci sırada bulunan Çevre Mühendisliği, ülkemizde, de en iyi yerlere gelmelidir ve gelecektir.

Öğrenci arkadaşlardan doğal olarak isteklerimiz olacaktır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Öncelikle zaman yitirmeden gelip çevre Mühendisleri Odası’na kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Bizler bir VAROLMA mücadelesi içerisindeyiz. Bu yolda, bu mücadelemizde hepsinin yanımızda olmalarını istiyoruz. Samimi olacaklar ve mesleklerini sonuna kadar savunacaklar. Odalarına sahip çıkacaklar. Aksi halde başkaları gelip sahiplendiğinde söyleyecekleri hiçbir şey olamaz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne kadar güzel söylemiş “…Bu vatan, Çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer…” Biz de bu cennet vatanı sonuna kadar koruyup, ona sahip çıkacağız!

-Sayın Çulcuoğlu Atatürk’ün bu vecizesini çok duygusal şekilde söylediniz, söyleşi için de, bunun için de teşekkür ederim…

-Ben de teşekkür ederim. İskenderun Gazetesine ayrıca teşekkür ederim…

Toplantıya iştirak eden pırıl-pırıl gençlerimiz şunlardı: Muhammed Öcal Çulcuoğlu, Miray Uğurlu, Ozan Yılmaz, Meltem Aydemir, Diren Gültekin, Barış Topal, Su Turan, Hazal Dedeoğlu, Sıla Alpat, Nezihe Çay ve Volkan Kırkaç (ÇMO Öğrenci Temsilcisi)

Not: Çok değerli Doç. Dr. Sayın Çağatayhan Bekir Ersü’nün şiir nesir karışımı eserini bundan sonraki sanat sayfalarımda yayınlayacağım. Beğeneceksiniz…

Mutlu olun, mutlu kalın… SAYGILARIMLA

Günün Sözü

Odan Yoksa Sığıntı Olursun!

Öcal’dan İnciler

Odası Olanın Dostu da Olur!

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here