Güçlü Merkez Bankası

0
31

Sadık KARAKAŞ
Vatan Partisi İl Yöneticisi

Merkez Bankası’ndan vazgeçenler, Merkez Bankası’nı dünyadaki dalgalanmalara teslim edenler, aslında Türkiye’yi yönetemeyeceklerini ilan ediyorlar.

Merkez Bankası’nın adı “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”dır. Nasıl Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet adına yargı sürecine katılır, Cumhuriyet Merkez Bankası da ekonomik süreçlerde Cumhuriyet adına görev yapar. Merkez Bankası, küresel sermayenin bankası değildir ve olamaz. Merkez Bankası’nın adı, sahibini, amacını ve işlevini de belirliyor. Türk milletinin ekonomisine hizmet etmesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten üreticilerin millî iradesinin emrinde olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin para ve ekonomi politikalarını uygulaması Merkez Bankası’nın varlık sebebidir.

Merkez Bankası, Millî Hükümetin yönetiminde olacaktır. Ekonomiyi millî amaçlar için yönetmek ve kaynakları üretime yönlendirmek için, para siyasetlerini Merkez Bankası aracılığıyla belirlemek zorundayız.

Küresel merkezlerden dayatılan sıkı para politikası, küresel merkezlerin çıkarı içindir. Para siyasetimizi, Üretim Ekonomisinin emrine vereceğiz. Hele kriz dönemlerinde, Merkez Bankası’nı Millî Hükümetin yönlendirmesi, çıkış yolunun açılması için şarttır.

Millî Hükümetin Millî Direnme Ekonomisini ve Üretim Ekonomisini inşada en önemli araçlarının başında Merkez Bankası gelir.

Merkez Bankası, üretimi geliştirmek ve üreticiyi desteklemek hedefinin emrinde olacaktır. Merkez Bankası, Türkiye’yi dolar saltanatından kurtaracak! Merkez Bankası, Türk Lirasını koruyacak! Merkez Bankası, gerekirse Türkiye Devletinin emriyle para basacak! Merkez Bankası, Türkiye’ye bağımlı olacak, Türkiye’nin üretim hedeflerine bağımlı olacaktır! Vatan Partisi, Türkiye’yi bu krizden çıkartacak biricik partidir. Çünkü Merkez Bankası’nı yönetecektir.

TÜRK BAYRAĞI ALTINDA TÜRK LİRASI

-Halkımızın kur ve faizlerdeki artış sonucu gelir kaybına uğramasına ve işsiz kalmasına son vermek için,

-İş dünyasının önünü görebilmesi ve yatırım, üretim ve satışlarını doğru planlaması için,

-Köylümüzün üretimde kullandığı mazot, gübre, tohum, tarım ilacı gibi en önemli girdilerde ani fiyat artışları karşısında çaresiz kalmaması için,

-Türkiye’de Dolar ve Avro’nun saltanatına son vermek ve Türk Lirasının millî piyasada rakipsiz dolaşımını sağlamak için,

Yurda sermaye giriş çıkışı ve kısa vadeli para hareketleri denetim altına alınacaktır. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na göre yeni kararlarla ve Merkez Bankası tebliğleri çıkarılarak, eski kararlara göre devredilen yetkiler kaldırılacak ve mevzuat yeniden düzenlenecektir. Döviz üzerinden işlem ya da sözleşme yapılması izne bağlanacak ve denetim altına alınacak; bankaların dövizle borçlanma ve döviz pozisyonu tutma yetkileri sınırlandırılacaktır. Yabancı para talebi kontrol altında tutularak döviz kurlarında ani baskıların önüne geçilecektir. Döviz tevdiat hesapları Türk Lirası mevduat hesaplarına çevrilecek; döviz büfeleri kapatılacaktır.

Devlet ihaleleri, kamusal ve özel sözleşmeler ve ekonomik işlemler, Türk Lirasıyla yapılacaktır. Döviz kurları her gün Merkez Bankası’nın belirleyeceği kurlar üzerinden işlem görecektir. Beklenmeyen kur ataklarının önüne geçilerek iş hayatındaki planların uygulanabilir hale getirilmesi sağlanacaktır.

Gerekirse katlı kur politikası uygulanarak, özellikle üreticinin ve halkın temel talepleri olan doğal gaz, petrol, gıda, ilaç, yatırım ve ara mallara farklı kur uygulanarak maliyetlerin ve fiyatların denetim altında tutulması sağlanacaktır. Karaborsayı önlemek için etkin önlemler yürürlüğe konacaktır.

Bütün bu uygulamalar, planlı ekonomik düzen içinde, üreticiyi koruyan dışalım ikamesi siyasetiyle birlikte yürütülecek, ekonomiyi düzenleyen kurumlar arasında uyum sağlanacaktır.

HALKÇI, ÜRETKEN VE MİLLÎ BANKACILIK

Bankacılıkta yabancı sermaye hâkimiyetine izin verilmeyecek, bankacılık sektörü millileştirilecektir.

Devletin ekonomiyi toplum yararına yönlendirmesi, millî planın uygulanması, tefeciliğe son verilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması için, bankacılık ve kredi sistemi etkin bir biçimde kullanılacak ve yeniden düzenlenecektir. Banka sayısında ihtiyaç fazlasına ve israfa son verilecek, yatırım ve üretime yönelik sektör bankaları geliştirilecektir. Hızlı kalkınmanın aracı olarak kamu uzmanlık bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları örgütlenecektir. Devlet bankalarının sermayesi güçlendirilecektir. Kooperatifçiliği geliştiren özel kredi yöntemleri uygulanacaktır. Hazinenin, KİT’lerin ve yerel yönetimlerin parası, kamu bankalarına yatırılacaktır.

Tekelci sermaye bankacılığı önlenecektir. Bankacılığın belli sermaye gruplarının denetimi altına girmesine, bankaların ticarî ve sınaî holdinglerle bütünleşmesine izin verilmeyecek, bu amaçla kamulaştırma dâhil her önlem alınacaktır.

Tasarrufu özendirmek, üretimi artırmak, planlamanın önceliklerini gözetmek, gelir bölüşümünde adaleti sağlamak ve tefeciliğe izin vermemek amacıyla etkin faiz politikası izlenecektir.

Yarın: Devam Edecek

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here