Faili Meçhuller Bulunamıyorsa Şeytanın İşi mi?

0
76

Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de bilerek veya bilmeyerek işlenen ve işlettirilen cinayetler olmuştur. Tarihimize baktığımızda, üç kıtaya at sürmüş ve her gittiği yerde adaleti ve medeniyeti götürmüş olan ecdadımız Osmanlı’da da bunu görmekteyiz. Her padişahın kullarının ve Osman-ı Ali’nin hükümranlığı altında bulunan milletlerin geleceği için, en yakınlarını bir şekilde öldürttüğü inkâr edilemez. Bunlar doğru ya da yanlış bilerek yapılmış ve devletlin bekası düşünülerek, o dönem fetvası da alınmıştır.

Günümüzde yakın tarihte de, sıradan sayılmayan önemli cinayetler işlenmiş, faili bulunmuş ya da bulunamamıştır. Bulunanlar için gerekli müeyyideler uygulanmıştır ama bulunamayanlar ise, öldüren belli olmadığı için, FAİLİ MEÇHUL’le kapanmış ve müruru zamana bırakılmıştır. Bugünlerde bilerek işlenmiş 27 Mayıs ihtilalı ile katledilen devlet büyükleri, merhum Mendres, Polatkan ve Zorlu için iade-i itibar istenmektedir. Bu yapılacak olanla milletimizde yıllardır kanayan yara dinecek ve yüreklerdeki yangın sönecektir. Yerinde ve doğru olan budur. Buna karşılık, tarihte Cumhuriyete ve milletin kaderine kastedenlere de aynı muamele yapılırsa, sönmüş yarayı yeniden kanatır ve huzursuzluk yaratır, bu da çok yanlış olur, karşılık bulmaz.

Müsebbibi ve faili bulunmayan cinayetlerin neden bulunamadığı, araştırma ve soruşturmaların neticesiz kaldığı görülmektedir. Belli bir noktaya geliniyor, balon gibi şişirilip, sonunda ne hikmetse fıs diye söndürülüyor. Acaba bu tür cinayetler şeytan tarafından mı işlenmekte ya da işletilmektedir? Bu şeytan kimdir? Bütün dünyaya hükmeden, kendi ülkesinin geleceği için bir bölgeyi ya da tüm ülkeleri ateşe vermeyi, gözünü kırpmadan yapabilen, Emperyal güç müdür? Gerçek olan ise, bu gücün büyük şeytan olduğu ve taşlanması gerektiğidir.

Yakın tarihte işlenilen, faili meçhul cinayetler, görüşü ve yaşantısı ne olursa olsun ‘Büyük şeytanla alakalı olabilir mi?’ diye akla gelmektedir. Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Adnan Ersöz, Kemal Kayacan, Üzeyr Garih, Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Doğan Öz, Abdi İpekçi, Gün Sazak, Nihat Erim, Kemal Türkler, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Gaffar Okan, Adnan Kahveci, Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu vb. işlenenler.

Büyük şeytan bunları neden yaptırır? Şeytanın görevi bellidir; vesvese kin yaratmak, kaos ortamını devam ettirmek, kendi ve kendisini temsil edenlerin rahatını sağlayarak, diğerlerini huzursuz etmek. Yarattığı ortamla, başkalarının yıkıntı ve kalıntıları üzerine saadetini kurmaktır. Bu durumda, hiçbir insanın, din, mezhep ya da düşüncenin arzu etmediği bu gibi hallerin son bulması için, ‘Büyük Şeytan’ın taşlanması gerekir diyerek, hoşça kalın, Allah (cc)’a emanet olun ve ay-yıldızlı bayrak asın.

e-mail: nurettincan1453@hotmail.com 

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here