“Emperyalizmi Bu Ülkeden Kovacak Güç Türkiye’de Var”

0
43

Kardeşlik Platformu “Milli Merkez Milli Hükümet Stratejisi Programı” Adlı Panel Düzenledi…

İskenderun’da 24 Sendika, Kitle örgütü ve Siyasi partilerin bileşiminden oluşan Kardeşlik Platformu tarafından organize edilen “Milli Merkez Milli Hükümet Stratejisi Programı” adlı panel İskenderun Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Panele konuşmacı olarak Ulusal Demokratik İşçi Hareketi Danışmanı Mehmet Akkaya ve ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç konuşmacı olarak katıldılar. Panelin oturum başkanlığını ise Uzun Yol Kaptanı Can Pamir yaptı.

Kardeşlik Platformu adına açılışı konuşmasını Mimar Pınar Gönenç yaptı. Yeni yapılacak bu anayasanın hedefinin ülkenin parçalanması ve Kukla Kürt devletinin kurulması olduğunu öne süren Gönenç; “Ülke genelinde yürütülen Milli Anayasa Formları toplantıları halkımıza bu gerçekleri açıklamayı amaçlamaktadır” dedi.

ODTÜ Öğretim Üyesi Yıldırım Koç konuşmasına CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler’in millet ve milliyet tartışmalarına açıklık kazandıran konuşmaları ile başladı. Koç; “Güler, ‘Türk milletli ile Kürt Milliyetini eşit tutamam’ derken, doğruyu söylemiştir” dedi.

Günümüzün temel sorununun vatan ve cumhuriyet mücadelesi olduğunu ifade eden Koç; “Avrupa Birliği proje adı altında sendikalara para veriliyor. Sendikalara para aktırıyorlar ve sendikaların milli konularda tavır almasını engelliyorlar. Sendikaların Cumhuriyet ve vatan mücadelesine katılmasının önlenmesi için yurtdışından aktarılan paralardır. Bu tür girişimlere karşı Ulusal Demokratik İşçi Hareketi etkili bir mücadele verdi. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi sendikaların yapmadığı bir işi yapmaya çalışıyor. Sendikalar şu ana kadar sorumluluklarını yerine getirmediler. Sendikacılar ufak hesapla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Yine Amerika ve Avrupa’dan para alıp, hakkında savcılıkta yolsuzluk dosyası olan sendikacı mücadele edemez” dedi.

Ulusal Demokratik İşçi Hareketi Danışmanı Mehmet Akkaya da Ulusal Demokratik İşçi Hareketinin ne olduğunu belirten konuşmasında “Ulusal Demokratik İşçi Hareketi ayrı bir merkez, ayrı bir sendika değildir. Bir taban hareketi ve sendikaları adam etme hareketidir. İşçi sınıfını Türkiye’nin ihtiyaçları için mücadele etmesini sağlamak anlamında zorlama hareketidir” dedi.

Tarikatlar üzerinden işçi sınıfına büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini savunan Akaya; “AKP’nin tarikatlar üzerinde yönelttiği bir saldırı vardır; İşçi sınıfını mürit haline getirmek ve tekrar köleleştirmek. Hükümetin kontrolünde bir sendikacılık geliştiriliyor. İşçi sınıfını etnik temelde örgütlemeye çalışıyorlar. PKK’nın öteden beri çabaları vardır. Sadece Kürt işçilerden oluşan bir konfederasyon oluşturmaya çalışıyorlar. İşçi sınıfının bu bölünmelere karşı tavır aldığından gerçekleşmedi. Diğer taraftan bazı konfederasyonların etnik milliyetçilerin elinde olduğunu biliyoruz. İşçi sınıfının talepleri yerine bu sendikalar milliyetçilerin taleplerini öne çıkarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Milli Merkezin oluşması ve örgütlenmesinin nasıl olacağına da açıklık getiren Akaya; “Emperyalizmi bu ülkeden kovacak, irticayı tarihin çöplüğüne atacak, bütün bunları başaracak güç Türkiye’de var. Bu kuvvet ortaya da çıktı. Bunu yapacak birikim ayağa kalkmıştır. Bunlar dağınık ve örgütsüzdür. Ama hepsi başka, başka yerlerdedir. Bu birikim Atatürk devriminin ihtiyaçları için kullanılması gerekir. Türkiye yeniden Atatürk devrimine mecbur ise başka bir yolla bu belayı ve melaneti def edemeyecekse hepimiz Atatürk, Atatürk diyorsak böyle bir merkezde toplanmak zorundayız” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here