“Ekonomik Kriz İşsizliği, İşsizlik de İntiharları Tırmandırıyor”

0
18

İHD Başkan Yardımcısı Ayten Eröksüz, İşsizliğin Yaşama Hakkının İhlali Olduğunu Savundu…

İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Şubesi üyeleri, dernek binasında bir araya gelerek, geçtiğimiz hafta Hatay Valiliği önünde gerçekleşen intihar olayı ve ülke genelinde yaşanan yoksulluk, işsizlik konularına değindiler.

Dernek üyeleri adına açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Derneği İskenderun Şubesi Başkan Yardımcısı Ayten Eröksüz, temel insan hakları arasında yer alan çalışma hakkının; her insanın insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmesi, iş ve gelire sahip olma hakkını ifade ettiğini söyledi.

Çalışma hakkının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. ve 24. Maddelerinde düzenlendiğini hatırlatan Eröksüz; “Söz konusu maddelerde öz olarak “Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına… hakkı vardır” denilmektedir.  Yine Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme gibi evrensel hukuk metinlerinde; ücret ve menfaat sağlama, eşit davranılma, sendika kurma ve sendikaya üye olma, istihdam edilme ve işe erişme, işten ayrılma, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, yasal ve güvenceli çalışma hakkı bu temel hakkın unsurları olarak yer almaktadır.

Anayasanın 5. maddesinde de …kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır” dedi.

İSİG verilerine göre, 2013-2018 arasında 351 emekçinin geçim sıkıntısı, borç ve işsizlik nedeniyle yaşamına son verdiğini kaydeden Eröksüz; “Ekonomik kriz ve işsizlik 2020’da da can almaya devam ediyor. Ekonomik kriz ve yoksulluk sadece ülkemizde değil dünya halklarının da büyük bir sorunudur. Savaş nedeniyle topraklarını terk eden 13 mültecinin Van Çaldıran da donarak ölmesi yaşam hakkının ihlalidir.

Ekonomik kriz işsizliği, işsizlik de intiharları tırmandırıyor. Tablo ortada: DİSK-AR Mayıs 2019 İşsizlik ve İstihdam Raporu’na göre, işsiz sayısı bütün zamanların rekorunu kırma yolunda. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 669 bin. İşsizlik yüzde 22,2. İstihdam Ağustos 2018-Şubat 2019 arasında 2 milyon azaldı. Bu gidişatın daha çok can yakacağı öngörülmektedir.  Türkiye’de intiharların önemli nedenlerinden birisi geçim sıkıntısıdır. TÜİK’in ilgili istatistiklerinde “intihar nedeni” olarak “geçim zorluğu” ölçütü incelendiğinde AKP’nin iktidarda olduğu 2002 ile 2019 yılları arasında 4 bin 490 kişinin intihar ettiği ortaya çıkmaktadır.

Ekonomik krizin etkisi ile işsizlik giderek artmakta ve buna bağlı olarak yoksulluk yaygınlaşmaktadır. İnsan haklarının amacı insanlığı korkudan ve yoksulluktan kurtarmaktır. Bu nedenle önümüzdeki dönem ekonomik ve sosyal hak alanında daha fazla mücadele edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. (Haber: Helga TERBİYELİ)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here