Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Cuma Günü Yapacak

0
44

İskenderun Belediyemiz Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yılın ilk toplantısını Cuma günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirecek. Belediye meclisinin gündemi şu maddelerden oluşacak;

“1-09.11.2012 gün ve 96 Sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliğine itirazın reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 2-09.11.2012 gün ve 95 Sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliğine itirazın reddi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 3-Şevre Mıntıkası 5460 Nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bir kısmının yeşil alana bir kısmının da konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 4-Şevre Mıntıkası 5460 Nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bir kısmının yeşil alana bir kısmının da Emsal=1.00 ve H=4 kat max. Olacak şekilde konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 5-06.02.2012 Gün ve 20 nolu meclis kararı ile onaylanan protokolün 2. Maddesindeki “…Mülkiyeti Belediyeye ait imarlı ve altyapılı bir arsa” ibaresinin “5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin “e” fıkrası gereğince Belediyece satın alınacak olan Şevre Mıntıkası 5460 nolu parsel” şeklinde tashih edilmesi ile ilgili Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü teklifi. 6-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şevre Mıntıkası 6257 nolu parselde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kat karşılığı inşaat işi yaptırılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi. 7-Belediye Meclisinin 2013 Yılı içerisinde izin yapıp yapmayacağının izin yapılacak ise ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. 8-Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. 9-Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2013 Yılında 29 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve unvanların karşısında gösterilen ücretlerin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 10-69 adet geçici işçiye 6 aydan az olmak üzere vize verilmesi hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 11-10 adet geçici işçi çalıştırılması hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 12-Festival Tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here