Belediye Meclisi Yarın Toplanacak

0
34

belediye meclisi (42)İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 3 Mayıs 2013 Cuma günü (yarın) saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye Meclisinin gündeminde şu maddeler görüşülecek;

1-İstifa nedeni ile boşalan Divan Katipliğine bir adet üyenin gizli oylama yapılmak suretiyle seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

2-İstifa nedeni ile boşalan Festival Yürütme Kuruluna bir adet üyenin seçilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi.

3-Belediyemizin 2012 yılı kesin hesabının görüşülmesiyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

4-Denizciler Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih ve 18 sayılı kararı ile Kavaklıoluk Mıntıkası 103 ve 106 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Oyun Alanından, Askeri Alana dönüştürülmesi ile ilgili kararının 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

5-Denizciler Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih ve 19 sayılı kararı ile Kavaklıoluk Mıntıkası 103 ve 106 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Oyun Alanından, Askeri Alana dönüştürülmesi ile ilgili kararının 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

6-Denizciler Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih ve 20 sayılı kararı ile Kavaklıoluk Mıntıkası 80 ve 81 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Resmi Kurum Alanından, Emniyet Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili kararının 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

7-Denizciler Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile Kavaklıoluk Mıntıkası 80 ve 81 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Resmi Kurum Alanından, Emniyet Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili kararının 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi hükümleri gereğince meclisimizce görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here