Belediye Meclisi Yarın Toplanacak

0
34

belediye meclisi (19)İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.01.2014 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. Belediye meclisinin gündemini şu maddeler oluşturacak;

“1-Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarih ve 91 Sayılı kararı ile onaylanan 2013 yılına ait ücretler tarifesindeki içme suyu şebekesinin Belediyeler tarafından yenilenmesi kapsamında mevcut su abonelerinden yeni su şebekesine su bağlama ücreti adı altında alınması ile ilgili kararın iptali ve şube bağlantı ücreti olarak bağlantı ücretinin bina başına 100,00 TL olarak belirlenmesi hususundaki yazılı önerge hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu. 2-Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 6371 nolu parseldeki Sosyal Tesisin Belediyeye bırakılması sureti ile kullanım süresinin bu yıldan itibaren %7 artış ile 10 yıla çıkartılması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu. 3-6 aydan az olmamak üzere (5 ay 29 gün) 69 adet geçici işçi çalıştırılmak üzere vize alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 4-2014 yılı içerisinde 2 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve bunlara ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 5-2006 yılından önce Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen toplam 10 adet geçici işçi çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. 6-18.12.2013 tarih ve 28855 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi ve Harç Tarifeleri ile ilgili gruplandırmaların Meclisçe görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi. 7-Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 287 sayılı kararına yönelik yapılan itirazın meclisimizce değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 8-Belediye Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 257, 259, 260, 262, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 276, 284, 285, 286, 287 sayılı kararlarına yönelik yapılan itirazların meclisimizce değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 9-Denizciler Belediye Meclisinin 06.12.2013 gün ve 72 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 10-Denizciler Belediye Meclisinin 06.12.2013 gün ve 73 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. 11-Sarıseki Belediye Meclisinin 04.10.2013 gün ve 38 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here